OČKOVÁNÍ VAKCÍNOU COMIRNATY OD PFIZER

U osob, které budou od 12.4.2021 očkovány 1. dávkou vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer, nařídilo Ministerstvo zdravotnictví určit termín podání 2. dávky v rozmezí 38- 42 dnů po podání 1. dávky.


 

OČKOVACÍ CENTRA COVID-19

Očkovací centrum COVID-19 Uherskohradišťské nemocnice se  rozšiřuje na dvě stanice. Očkovací centra jsou umístěna ve východní části areálu UHN, v budovách označených písmeny P (2. dávka) a R (1. dávka). Více informací zde.REZERVACE TERMÍNU OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

Obracejí se na nás lidé starší osmdesáti let nebo jejich rodinní příslušníci a žádají nás o informace k volným termínům pro očkování vakcínou proti covidu. Rádi bychom jejich prosbám vyhověli, ale bohužel do centrálního systému rezervací nemůžeme zasahovat.

Zájemci o očkování si volný termín musí vyhledat a rezervovat právě v tomto systému a s pomocí kódu, který obdrželi při úspěšné registraci v něm. Rezervace termínů je možná přímo na portálu Centrálního rezervačního systému na adrese crs.uzis.cz, případně prostřednictvím informační telefonní linky 1221.

Uherskohradišťská nemocnice uvolnila v rezervačním systému další termíny k vakcinaci.

V očkovacích centrech Uherskohradišťské nemocnice se vakcinace osob provádí očkovací látkou firem Pfizer/ BioNTech a Moderna.

Žádáme veřejnost, pokud nemáte termín k vakcinaci, nejezděte do očkovacích center. Bez termínu nebudete naočkováni.

Očkování chronicky nemocných osob provádíme pouze po předložení lékařské zprávy s indikací k přednostnímu očkování, případně po předložení poslední lékařské zprávy od odborného lékaře. Bližší informace o očkování chronicky nemocných osob, učitelů a osob starších 55 let zde.


 

 

POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH OD 4. 5. 2021

Upozorňujeme,

že dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 4. 5. 2021 platí s účinností od 10. května 2021 do odvolání POVINNOST všech osob při pohybu a pobytu ve zdravotnických zařízeních používat pouze následující ochranné prostředky dýchacích cest:

✅ RESPIRÁTOR bez výdechového ventilu či obdobný prostředek (FFP2/KN95)

✅ NANOROUŠKA

✅ ÚSTENKA


Více informací ZDE.

Respirátor je možné zakoupit také v nemocniční lékárně (budova C) nebo prodejně zdravotnických potřeb (budova X).


 

OMEZENÍ NÁVŠTĚV VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

Usnesením Vlády ČR se v daném období zakazují návštěvy na odděleních poskytující akutní lůžkovou péči s výjimkami a za dodržení podmínek stanovených v usnesení ze dne 26. 2. 2021. Jejich platné znění včetně přiloženého dokumentu s plným zněním vládního usnesení lze najít ZDE.

Uherskohradišťská nemocnice umožní návštěvy při splnění podmínek usnesení vlády, v návštěvních hodinách příslušného oddělení a po předchozí telefonické domluvě.

Na oddělení následné péče X a Z jsou návštěvy povoleny za podmínek, uvedených níže.

Návštěva se musí prokázat negativním výsledkem POC antigenního testu. Test nesmí být starší 48 hodin a nevztahuje se na osoby, které ve stejné lhůtě absolvovaly RT-PCR vyšetření nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Neakceptujeme výsledky domácího antigenního testování.

Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (výjimka děti do dvou let - bez ochranných pomůcek, děti 2-15 jednorázová rouška, respirátor).

Děkujeme za pochopení a za ohleduplný a odpovědný přístup.


ODBĚROVÁ MÍSTA PRO COVID-19

 1. 🔴Odběrové místo pro COVID-19 RT-PCR naleznete u nákladní brány, v části budovy A-ORTO. Vstup do budovy je z vnitřní strany areálu nemocnice. Pěší mohou projít brankou vedle nákladní brány. Pro příjezd autem je nutné použít hlavní vjezd do nemocnice, dále následujte značení „Odběrové místo COVID-19“ a následně z rozcestníku „Odběrové místo COVID-19 PCR“
 2. 🔵Odběrové místo pro Antigenní testování veřejnosti naleznete v areálu UHN, budova č. 24, v areálu cesta značena „Odběrové místo COVID-19“ a následně z rozcestníku „Antigenní testování veřejnosti

Mapka areálu zde.


VÝSLEDKY COVID-19 RT-PCR testu

Tel. číslo: 724 473 235

Jakmile je vzorek zpracovaný, ihned posíláme pacientovi SMS zprávu s výsledkem. Na výše uvedené číslo volejte prosím až v případě, že Vám nedojde výsledek do 48 hodin od odběru.


 !!! ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY NA STĚR COVID-19 !!!

Pokud jste objednáni v on-line systému a nemůžete se k odběru dostavit, je nutné svou objednávku v tomto systému zrušit. Opakovaně jsou vyblokovány časy, na které nikdo nedorazí. Prosím, buďte zodpovědní a nebuďte sobečtí.

➡ ODKAZ ⬅


Vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 metodou RT PCR pro pacienty indikované k odběru ošetřujícími lékaři, KHS a samoplátce

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a přibývajícímu množství požadovaných vyšetření SARS-CoV-2 je nutné předchozí objednání na toto vyšetření!!!

Někteří žádáte jiné datum, než vám bylo přiděleno ošetřujícím lékařem nebo KHS.

Upozorňujeme, že přidělené datumy je nutné dodržet!

UHN a.s. má omezenou kapacitu na zpracování vzorků v laboratoři. Primárně jsou zpracovávány v UHN vzorky hospitalizovaných pacientů. Po naplnění kapacity jsou odebrané vzorky odváženy do spolupracujících laboratoří. Dodání výsledku by mělo být vždy nejpozději do 48 hodin od odběru. Výsledek vám bude sdělen prostřednictvím SMS zprávy.


🔴 SAMOPLÁTCI - RT - PCR test:

Objednání lze provést online přes web v případě nedostupnosti webu nebo nedostupnosti internetu telefonicky.

Vzhledem k povinnosti předložit negativní PCR test na Covid-19 do vybraných zemí, nebo se podrobit PCR testu po návratu z rizikových oblastí, je nutné se v dostatečném předstihu objednat.

Kapacita omezena!!!

Neodkládejte objednání termínu odběru!!!

Postup objednání do on-line objednávkového systému na internetové adrese ambulance.nemuh.cz/pacient

 1. Do objednávkového systému je nutné se nejprve zaregistrovat. Zvolte položku Registrovat pod polem pro přihlášení. Po vyplnění a odeslání registračních údajů Vám bude doručen registrační e-mail. Registraci dokončíte kliknutím na odkaz potvrdit registraci. Pokud jste již v objednávkovém systému UHN zaregistrováni, můžete provést rovnou přihlášení.
 2. Po zaregistrování se přihlaste svou zvolenou e-mailovou adresou a zadaným heslem.
 3. V rezervačním systému vyberte položku Odběrové místo COVID-19 a dále označte položku Odběry pro COVID 19 (testy PCR) a stiskněte tlačítko Pokračovat.
 4. Vyberte požadovaný čas mezi 7 – 8 hodinou a rezervaci dokončete stisknutím tlačítka Dokončit rezervaci.
 5. Objednávat on-line lze pouze zaregistrovanou osobu!!! Pokud přijde na odběr jiná osoba, než která je objednána, nebude ji stěr proveden!!! Žádáme o dodržování pravidel objednávání, urychlíte tak odběr sobě i ostatním klientům. V případě, že se vám nepodaří objednat přes on-line objednávkový systém, nebo již nebudou na Vám stanovený den odběru volné termíny, volejte 724 631 022 (funkční pouze 7:00 – 11:00 a 11:30 – 15:30) - POUZE PRO OBJEDNÁNÍ, neslouží pro sdělování výsledků.
 • Nutno vyplnit tento dotazník, vytisknout si ho a přinést s sebou na odběrové místo
 • Odběrové místo: UHN, budova u nákladní brány, vstup z vnitřní strany areálu
 • Čas pro odběry: ve všední dny 7:00 - 8:00
 • Zájemce přijíždí nebo přichází k budově odběrového místa, kde dodržuje 2m rozestupy, vyčká příchodu personálu, řídí se jeho pokyny a ihned po provedení stěru opouští areál nemocnice.
 • Výsledek je sdělován prostřednictvím SMS nejpozději do 48 hodin od odběru.
 • Certifikát vám bude vystaven spolu s výsledkovým listem a doručen e-mailem nebo si vyzvednete osobně (po uvedení místa narození) na oddělení klinické mikrobiologie a imunologie v UHN
 • Cena odběru: 1510 Kč

🔴 PACIENTI INDIKOVANÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM NEBO KHS:

Pacienti indikovaní k odběru ošetřujícím lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí (KHS) se objednávají prostřednictvím on-line objednávkového systému na internetové adrese ambulance.nemuh.cz/pacient takto:

 1. Do objednávkového systému je nutné se nejprve zaregistrovat. Zvolte položku Registrovat pod polem pro přihlášení. Po vyplnění a odeslání registračních údajů Vám bude doručen registrační e-mail. Registraci dokončíte kliknutím na odkaz potvrdit registraci. Pokud jste již v objednávkovém systému UHN zaregistrováni, můžete provést rovnou přihlášení.
 2. Po zaregistrování se přihlaste svou zvolenou e-mailovou adresou a zadaným heslem. 
 3. V rezervačním systému vyberte položku Infekční oddělení a dále označte položku Odběry pro COVID 19 a stiskněte tlačítko Pokračovat.
 4. Vyberte datum přidělené KHS nebo ošetřujícím lékařem, zvolte si volný čas odběru a rezervaci dokončete stisknutím tlačítka Dokončit rezervaci.
 5. Objednávat on-line lze pouze zaregistrovanou osobu!!! Pokud přijde na odběr jiná osoba, než která je objednána, nebude ji stěr proveden!!! Žádáme o dodržování pravidel objednávání, urychlíte tak odběr sobě i ostatním klientům. V případě, že se vám nepodaří objednat přes on-line objednávkový systém, nebo již nebudou na Vám stanovený den odběru volné termíny, volejte 724 631 022 (funkční pouze 7:00 – 11:00 a 11:30 – 15:30) - POUZE PRO OBJEDNÁNÍ, neslouží pro sdělování výsledků.

Po příjezdu objednaných k odběru:

 • Odběrové místo: UHN, budova u nákladní brány, vstup z vnitřní strany areálu
 • Čas pro odběry: každý den 8:00 - 11:00 a 11:30 – 15:30
 • Pacient přijíždí nebo přichází do areálu nemocnice, kde dodržuje 2m rozestupy, vyčká příchodu personálu, řídí se jeho pokyny a ihned po provedení stěru opouští areál nemocnice.
 • Výsledek vyšetření sděluje prostřednictvím SMS laboratoř provádějící vyhodnocení testu nejpozději do 48 hodin od odběru.

 🔵 ZDARMA ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

!!! POUZE PRO POJIŠTĚNCE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ČR !!!

!!! S SEBOU PŘINÉST KARTIČKU POJIŠTĚNCE A OBČANSKÝ PRŮKAZ !!!

Kapacita omezena !!!

Pokud máte zdravotní potíže charakteru kašel, bolest svalů, kloubů, zimnice, průjem, zvracení, zvýšenou tělesnou teplotu nebo ztrátu čichu nebo chuti, hlaste sami personálu!!!

Opakovat provedení antigenního testu lze nejdříve po třech dnech od posledního antigenního testu.

Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

Objednat se lze prostřednictvím on-line objednávkového systému na internetové adrese ambulance.nemuh.cz/pacient takto:

1.  Do objednávkového systému je nutné se nejprve zaregistrovat. Zvolte položku Registrovat pod polem pro přihlášení. Po vyplnění a odeslání registračních údajů Vám bude doručen registrační e-mail. Registraci dokončíte kliknutím na odkaz potvrdit registraci. Pokud jste již v objednávkovém systému UHN zaregistrováni, můžete provést rovnou přihlášení.

2.  Po zaregistrování se přihlaste svou zvolenou e-mailovou adresou a zadaným heslem. 

3.  V rezervačním systému vyberte položku Odběrové místo COVID-19 a dále označte položku Antigen test (POCT) a stiskněte tlačítko Pokračovat.

4.  Zvolte si volný čas odběru a rezervaci dokončete stisknutím tlačítka Dokončit rezervaci.

5.  Objednávat on-line lze pouze zaregistrovanou osobu!!! Pokud přijde na odběr jiná osoba, než která je objednána, nebude ji stěr proveden!!! Žádáme o dodržování pravidel objednávání, urychlíte tak odběr sobě i ostatním klientům. V případě, že se vám nepodaří objednat přes on-line objednávkový systém, nebo již nebudou na požadovaný den odběru volné termíny, volejte 724 473 019 (funkční pouze 7:00 – 11.00 a 11.30 – 15.30) - POUZE PRO OBJEDNÁNÍ, neslouží pro sdělování výsledků.

Po příjezdu objednaných k odběru:

 • Odběrové místo: UHN, budova S, v areálu cesta značena „Odběrové místo COVID-19“ a dále „Antigenní testování veřejnosti“
 • Čas pro odběry: každý den 7:00 – 11:00 a 11:30 – 15:30
 • Zájemce přijíždí nebo přichází do areálu nemocnice, k budově odběrového místa, striktně dodržuje 2m rozestupy, vyčká příchodu personálu a dále se řídí jejich pokyny.

!!!Pokud bude Váš antigenní test pozitivní, bude Vám obratem proveden RT-PCR test, nastupujete do izolace a jste povinni kontaktovat svého praktického lékaře!!!


 

POSTUP VKLÁDÁNÍ REZERVACE:

 • přihlásíte se na ambulance.nemuh.cz/pacient
 • kliknete na patřičné oddělení, ukážou se ambulance daného oddělení, na které je možné se objednávat
 • kliknete na patřičnou ambulanci a kliknete na "Pokračovat"
 • pokud se na vybrané ambulanci dá objednat jen jedno vyšetření, zobrazí se název daného vyšetření a kalendář s volnými termíny
 • pokud je v nabídce ambulance více vyšetření, kliknete na název požadovaného vyšetření a kliknete na "Pokračovat"; zobrazí se název daného vyšetření a kalendář s volnými termíny
 • kliknete na den, na který se chcete objednat
 • vyberete čas, na který je možné se v daný den objednat
 • kliknete na "Dokončit rezervaci"; tím je rezervace hotová (vyšetření je objednáno); přijde potvrzovací mail o vytvoření rezervace 

 

Připojené soubory