Vážení pacienti, vážení spoluobčané.

Dovoluji si Vás oslovit v této náročné době jménem Uherskohradišťské nemocnice a jménem svým.

Stojíme na prahu počínající epidemie.  Nevíme, jak bude silná, v jakém bude rozsahu a jak dlouho potrvá. Co víme jistě, je to, že se musíme co nejlépe a nejefektivněji připravit. Přípravy jsou náročné a mnohdy budou doprovázeny omezením jak poskytované péče, tak komfortu a pohodlí nás všech.

Všechny kroky, které budeme činit a Vás o nich pravidelně informovat, povedou k jedinému cíli- chránit zdraví Vás a Vašich blízkých, tak jako zdraví všech zdravotníků. Máme moderní nemocnici, špičkové přístroje, skvělý a obětavý personál, který však bude pod extrémním fyzickým i psychickým tlakem.

Proto Vás moc prosím o bezvýhradné respektování všech pokynů nemocničního personálu, Vaši zodpovědnost, ohleduplnost a toleranci.

Je to nyní ještě více důležité, než kdy jindy.

Vážení pacienti, spoluobčané, zdravotníci, musíme spojit síly a společně to zvládnout.

 

V úctě a s velkým poděkováním.

Petr Sládek


 

 


 

KONTAKT INFEKČNÍ - NERVOVÉ

572 529 684  - pracovna sester, budova G (stará interna)


 

ZÁKAZ PŘÍTOMNOSTI OTCŮ A DALŠÍCH DOPROVÁZEJÍCÍCH OSOB U PORODU

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 18. března 2020 Mimořádné opatření, v něm mimo jiné zakazuje přítomnost otců a dalších doprovázejících osob při porodech. 

VÍCE ZDE.


 

PROSBA K ROUŠKÁM

Prosíme všechny, kteří nám chtějí darovat roušky, aby uchycení bylo na šňůrky, nikoliv na gumičky (nelze je vyvařit).

Děkujeme, Vaší pomoci si velice vážíme!


 

WEB S INFORMACEMI O KORONAVIRU

Nemocnice založené Zlínským krajem spustily nový web věnovaný aktuálně probíhající pandemii koronaviru. Na odkazu www.nemocnice-zk.cz mohou zájemci najít informace z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Uherskohradišťské nemocnice, Vsetínské nemocnice a Kroměřížské nemocnice, které se týkají tohoto tématu.


 

ZMĚNA V ORGANIZACI DÁRCOVSTVÍ KRVE

Odběry plazmy až do odvolání zrušeny.

Dárce krve stále potřebujeme.


Chceme se však vyhnout jakékoliv kumulaci osob v prostorách transfuzní stanice, proto budou odběry organizovány takto:

  • Odběry krve každý pracovní den 7.oo - 10.3o.
  •  Po malých skupinkách dle objednání !
  • K odběru se můžete objednat na čísle 572529809, a to kdykoliv v běžné pracovní době.

(Vzhledem ke složité epidemiologické situaci budeme dárce objednávat pouze na týden dopředu.)

Více ZDE.


 

PÉČE O TĚHOTNÉ

Ambulantní péče o těhotné zůstává zachována v plném rozsahu (ambulance rizikového těhotenství a kontroly registrovaných těhotných pacientek).


 

ROUŠKY V AREÁLU NEMOCNICE

Vážení občané, pokud jdete do nemocnice a měli jste to štěstí a sehnali jste jakýkoli typ roušky, žádáme Vás, abyste tuto roušku použili, čímž chráníte sebe i ostatní, ale také dosud malé zásoby této nedostatkové ochranné pomůcky.


 

ODKLAD PREVENTIVNÍCH A PLÁNOVANÝCH VÝKONŮ

Vzhledem ke snaze o zamezení šíření nákazy COVID-19 s okamžitou platností odkládá Uherskohradišťská nemocnice všechny preventivní a plánované výkony a vyšetření, jak ambulantní, tak operační. K domluvě na nových termínech budou pacienti kontaktováni na jimi sdělených telefonních číslech. Děkujeme za pochopení.


 

 

PRAVIDLA PRO VSTUP A VJEZD DO AREÁLU UHN