ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Zákaz návštěv na všech lůžkových oddělení (s výjimkami) v nemocnici nadále trvá. 

 


❗ODBĚROVÉ MÍSTO PRO COVID-19 SE PŘESTĚHOVALO❗

Odběrové místo pro COVID-19
je přestěhováno do prostor u nákladní brány, v části budovy A-ORTO.

Provoz je zde zahájen od neděle 1.11.2020.

Vstup do budovy je z vnitřní strany areálu nemocnice. Pěší mohou projít brankou vedle nákladní brány. Pro příjezd autem je nutné použít hlavní vjezd do nemocnice, dále následujte značení.


VÝSLEDKY COVID-19

Tel. číslo: 724 473 235

Jakmile je vzorek zpracovaný, ihned posíláme pacientovi SMS zprávu s výsledkem. Na výše uvedené číslo volejte prosím až v případě, že Vám nedojde výsledek do 48 hod od odběru.


 

ZRUŠENÍ PLÁNOVANÝCH OPERAČNÍCH VÝKONŮ

S ohledem na vývoj onemocnění COVID-19 v uherskohradišťském okrese ruší UHN a.s. plánované operační výkony do odvolání.
Pacienti, kterých se to týká, budou telefonicky kontaktováni.
Toto opatření se netýká akutních výkonů a ambulantně prováděných operací.

Děkujeme za pochopení.


 

!!! ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY NA STĚR COVID-19 !!!

Pokud jste objednáni v on-line systému a nemůžete se k odběru dostavit, je nutné svou objednávku v tomto systému zrušit. Opakovaně jsou vyblokovány časy, na které nikdo nedorazí. Prosím, buďte zodpovědní a nebuďte sobečtí.

!!! ODKAZ !!!


 

 


Vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 metodou RT PCR pro pacienty indikované k odběru ošetřujícími lékaři, KHS a samoplátce

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a přibývajícímu množství požadovaných vyšetření SARS-CoV-2 je nutné předchozí objednání na toto vyšetření!!!

Někteří žádáte jiné datum, než vám bylo přiděleno ošetřujícím lékařem nebo KHS.

Upozorňujeme, že přidělené datumy je nutné dodržet!

UHN a.s. má omezenou kapacitu na zpracování vzorků v laboratoři. Primárně jsou zpracovávány v UHN vzorky hospitalizovaných pacientů. Po naplnění kapacity jsou odebrané vzorky odváženy do spolupracujících laboratoří. Dodání výsledku by mělo být vždy nejpozději do 48 hodin od odběru. Výsledek vám bude sdělen prostřednictvím SMS zprávy.

SAMOPLÁTCI:

Objednání lze provést telefonicky, ale i online přes web a to v čase pondělí - pátek 7:00 -8:00 h.

Vzhledem k povinnosti předložit negativní PCR test na Covid-19 do vybraných zemí, nebo se podrobit PCR testu po návratu z rizikových oblastí, je nutné se v dostatečném předstihu objednat.

Kapacita omezena!!!

Neodkládejte objednání termínu odběru!!!

 • Telefonicky se objednat na tel: 724 631 022 ev. pevná linka 572 529 600
  - POUZE PRO OBJEDNÁNÍ, neslouží pro sdělování výsledků
 • Vyplnit tento dotazník, vytisknout si ho a přinest s sebou na odběrové místo
 • Odběrové místo: UHN, budova u nákladní brány, vstup z vnitřní strany areálu
 • Čas pro odběry: ve všední dny 7:00 - 8:00
 • Pacient přijíždí nebo přichází do budovy odběrového místa, zazvoní na zvonek, přičemž dodržuje 2m rozestupy. Vyčká příchodu personálu. Ihned po provedení stěru pacient opouští areál nemocnice.
 • Výsledek je sdělován prostřednictvím SMS nejpozději do 48 hodin od odběru.
 • Certifikát vám bude vystaven spolu s výsledkovým listem a doručen e-mailem nebo si vyzvednete osobně (po uvedení místa narození) na oddělení klinické mikrobiologie a imunologie v UHN
 • Cena odběru: 1756 Kč

PACIENTI INDIKOVANÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM NEBO KHS:

Pacienti indikovaní k odběru ošetřujícím lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí (KHS) se objednávají prostřednictvím on-line objednávkového systému na internetové adrese ambulance.nemuh.cz/pacient takto:

 1. Do objednávkového systému je nutné se nejprve zaregistrovat. Zvolte položku Registrovat pod polem pro přihlášení. Po vyplnění a odeslání registračních údajů Vám bude doručen registrační e-mail. Registraci dokončíte kliknutím na odkaz potvrdit registraci. Pokud jste již v objednávkovém systému UHN zaregistrováni, můžete provést rovnou přihlášení.
 2. Po zaregistrování se přihlaste svou zvolenou e-mailovou adresou a zadaným heslem. 
 3. V rezervačním systému vyberte položku Infekční oddělení a dále označte položku Odběry pro COVID 19 a stiskněte tlačítko Pokračovat.
 4. Vyberte datum přidělené KHS nebo ošetřujícím lékařem, zvolte si volný čas odběru a rezervaci dokončete stisknutím tlačítka Dokončit rezervaci.
 5. Objednávat on-line lze pouze zaregistrovanou osobu!!! Pokud přijde na odběr jiná osoba, než která je objednána, nebude ji stěr proveden!!! Žádáme o dodržování pravidel objednávání, urychlíte tak odběr sobě i ostatním klientům. V případě, že se vám nepodaří objednat přes on-line objednávkový systém, nebo již nebudou na Vám stanovený den odběru volné termíny, volejte 724 631 022 - POUZE PRO OBJEDNÁNÍ, neslouží pro sdělování výsledků.

Po příjezdu objednaných k odběru:

 • Odběrové místo: UHN, budova u nákladní brány, vstup z vnitřní strany areálu
 • Čas pro odběry: ve všední dny 8:00 - 15:30, o víkendech a svátcích 7:00 - 15:30, v úterý 8:00 – 11:00, o víkendech 7:00 - 11:00
 • Pacient přijíždí nebo přichází do areálu nemocnice, do budovy odběrového místa, zazvoní na zvonek, přičemž dodržuje 2m rozestupy. Vyčká příchodu personálu. Ihned po provedení stěru pacient opouští areál nemocnice.
 • Výsledek vyšetření sděluje prostřednictvím SMS laboratoř provádějící vyhodnocení testu nejpozději do 48 hodin od odběru.

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapacita omezena!!!

Pokud máte zdravotní potíže charakteru kašel, bolest svalů, kloubů, zimnice, průjem, zvracení, zvýšenou tělesnou teplotu nebo ztrátu čichu nebo chuti, nehlaste se na antigenní test, ale kontaktujte svého praktického lékaře.

Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

Objednat se lze prostřednictvím on-line objednávkového systému na internetové adrese ambulance.nemuh.cz/pacient takto:

 1. Do objednávkového systému je nutné se nejprve zaregistrovat. Zvolte položku Registrovat pod polem pro přihlášení. Po vyplnění a odeslání registračních údajů Vám bude doručen registrační e-mail. Registraci dokončíte kliknutím na odkaz potvrdit registraci. Pokud jste již v objednávkovém systému UHN zaregistrováni, můžete provést rovnou přihlášení.
 2. Po zaregistrování se přihlaste svou zvolenou e-mailovou adresou a zadaným heslem. 
 3. V rezervačním systému vyberte položku Infekční oddělení a dále označte položku Antigen test (POCT) a stiskněte tlačítko Pokračovat.
 4. Zvolte si volný čas odběru a rezervaci dokončete stisknutím tlačítka Dokončit rezervaci.
 5. Objednávat on-line lze pouze zaregistrovanou osobu!!! Pokud přijde na odběr jiná osoba, než která je objednána, nebude ji stěr proveden!!! Žádáme o dodržování pravidel objednávání, urychlíte tak odběr sobě i ostatním klientům. V případě, že se vám nepodaří objednat přes on-line objednávkový systém, nebo již nebudou na požadovaný den odběru volné termíny, volejte 724 631 022 - POUZE PRO OBJEDNÁNÍ, neslouží pro sdělování výsledků.
 6. Pedagogický pracovník musí s sebou přinést potvrzení zaměstnavatele, že je pedagogickým pracovníkem, opatřené razítkem zaměstnavatele a kartičku pojištěnce.

Po příjezdu objednaných k odběru:

 • Odběrové místo: UHN, budova u nákladní brány, vstup z vnitřní strany areálu
 • Čas pro odběry: v úterý a o víkendech 11:30 – 15:30
 • Pedagogický pracovník přijíždí nebo přichází do areálu nemocnice, do budovy odběrového místa, zazvoní na zvonek, přičemž dodržuje 2m rozestupy. Vyčká příchodu personálu a dále se řídí jejich pokyny.

Pokud bude Váš antigenní test pozitivní, bude Vám obratem proveden RT-PCR test, nastupujete do izolace a jste povinni kontaktovat svého praktického lékaře.


 

PROVOZ INFEKČNÍ AMBULANCE

Infekční ambulance pro „necovidové“ pacienty funguje pouze dva dny - ordinujeme v úterý a čtvrtek v době 7.00 - 15.30 hod.

Infekční ambulance pro "covidové" pacienty funguje pondělí až pátek, v době od 7.00 - 15.30 hod.

Pacienti s příznaky covid a covid pozitivní přichází k hlavnímu vchodu infekční ambulance, kde zazvoní na zvonek u dveří. Zde si ho vyzvedne sestra z ambulance a odvede do izolační čekárny.

Prosíme všechny pacienty i obvodní lékaře, aby se raději předem objednávali na čísle 572 529 654. Předcházíte tak zbytečným nedorozuměním a kumulaci v ambulancích. Děkujeme.


POSTUP VKLÁDÁNÍ REZERVACE:

 • přihlásíte se na ambulance.nemuh.cz/pacient
 • kliknete na patřičné oddělení, ukážou se ambulance daného oddělení, na které je možné se objednávat
 • kliknete na patřičnou ambulanci a kliknete na "Pokračovat"
 • pokud se na vybrané ambulanci dá objednat jen jedno vyšetření, zobrazí se název daného vyšetření a kalendář s volnými termíny
 • pokud je v nabídce ambulance více vyšetření, kliknete na název požadovaného vyšetření a kliknete na "Pokračovat"; zobrazí se název daného vyšetření a kalendář s volnými termíny
 • kliknete na den, na který se chcete objednat
 • vyberete čas, na který je možné se v daný den objednat
 • kliknete na "Dokončit rezervaci"; tím je rezervace hotová (vyšetření je objednáno); přijde potvrzovací mail o vytvoření rezervace 

 


 


 


 

WEB S INFORMACEMI O KORONAVIRU

Nemocnice založené Zlínským krajem spustily nový web věnovaný aktuálně probíhající pandemii koronaviru. Na odkazu www.nemocnice-zk.cz mohou zájemci najít informace z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Uherskohradišťské nemocnice, Vsetínské nemocnice a Kroměřížské nemocnice, které se týkají tohoto tématu.

 


 

Připojené soubory