22. 7. 2022

Vzhledem k narůstajícímu počtu covid pozitivních pacientů i zaměstnanců vydala Krajská hygienická stanice doporučení ohledně používání ochranných pomůcek dýchacích cest.

Na základě tohoto doporučení Krajské hygienické stanice prosíme pacienty v maximální možné míře o nošení respirátoru ve všech ambulantních provozech nemocnice. Doporučení platí také pro návštěvy pacientů na lůžkových odděleních.

V případě příznaků onemocnění covid-19 (např. teplota, kašel, rýma, apod.) nebo v případě onemocnění blízké osoby nemocí covid-19, prosíme o bezvýhradné dodržování tohoto opatření.