MUDr. Erika Dugová

MUDr. Erika Dugová pochází z rázovitého regionu slovenské Myjavy. Po absolvování studia medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zahájila pracovní kariéru oční lékařky v Česku, kam doposud ze Slovenska dojíždí. V Uherskohradišťské nemocnici chce navázat na práci své předchůdkyně MUDr. Magdalény Dospělové a pokračovat v nastaveném trendu rozvoje oční operativy, současně by ráda využila své zkušenosti a věnovala se problematice šilhání u dětí i dospělých.

Paní primářko, čím Vás zaujalo právě oční lékařství?

V posledních ročnících studia medicíny jsem byla přesvědčená, že se chci v budoucnu určitě věnovat chirurgickému oboru. Oftalmologie, tedy oční lékařství, se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch, vývojových vad a onemocnění očí a zraku, její součástí je také operativa. Tento obor tak splňoval představy o mé profesní kariéře.

Proč jste se rozhodla přihlásit se do výběrového řízení na primářský post?

Poslední čtyři roky jsem vedla oční oddělení v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Dlouhodobé působení v tamní nemocnici, starosti, stres a náročné dojíždění bylo velmi únavné a vyčerpávající. Na začátku roku jsem se proto vzdala primariátu, nicméně se mi ulevilo jen částečně. Potřebovala jsem změnu a výběrové řízení na funkci primáře Očního oddělení Uherskohradišťské nemocnice mi přišla jako skvělá příležitost pro zahájení nové etapy mého pracovního života. Jako příjemný bonus pak vnímám i menší dojezdovou vzdálenost z mého bydliště - Myjavy.

Plánujete provést na oddělení zásadní změny?

Pár konkrétních vizí mám. Určitě bych chtěla přidat operační den věnovaný operacím šedého zákalu, kde je momentálně delší objednávací doba. Na předchozím pracovišti jsem se věnovala šilhání u dětí i dospělých a v ambulantním i operačním řešení této problematiky bych se ráda věnovala i na stávajícím pracovišti. Důležitou součástí práce primáře je také zajištění a udržení pracovního kolektivu. Mým cílem je tedy vytvořit dobré pracovní podmínky pro všechny mé kolegy na oddělení. 

Na jaké úrovni byla oční medicína v počátcích Vaší praxe a jaké možnosti nabízí dnes?

Když se ohlédnu do doby před 15 lety, tak pacient po operaci šedého zákalu byl hospitalizován tři dny. Dnes se tento zákrok provádí z 98 % ambulantně, je bezbolestný, trvá 10 minut a pacient na operované oko ve většině případů vidí hned druhý den. Pamatuji si doby, kdy bylo oddělení rozděleno na mužskou a ženskou část a v jeden den jsme propouštěli i 30 pacientů současně. To byly velmi zajímavé a náročné časy. Paradoxně s tím nebylo spojeno tolik administrativy, jak je tomu nyní.

S jakými problémy přicházejí pacienti do oční ambulance nejčastěji?

Potíže pacientů jsou různé, u starší generace se nejčastěji jedná o již zmíněný šedý zákal (katarakta). U tohoto onemocnění dochází k zakalení jinak čiré oční čočky. Zakalení způsobí sníženou průhlednost, brání průchodu světelných paprsků na sítnici a vidění je tak zastřené, jakoby překryté šedým závojem. Operativní řešení je však v dnešní době dobře řešitelné a přináší pacientům okamžitý efekt. V posledních letech je na vzestupu také problematika onemocnění sítnice, věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD). Jedná se o nejčastější příčinu ztráty zraku u starší populace. Vyskytuje se ve dvou formách - suchá a vlhká. Onemocnění nejde prozatím bohužel vyléčit, nicméně při splnění určitých kritérií lze pomocí biologické léčby jeho průběh zpomalit či zcela zastavit, v některých případech pacientovo vidění i mírně zlepšit.

Je zřejmé, že svou práci děláte ráda a naplňuje Vás. Čemu se věnujete ve chvílích volna?

Volný čas trávím nejraději se svou dcerou a našimi dvěma loveckými psy. Bydlíme mimo město na polosamotě, máme tak obě velmi blízký vztah k lesu a přírodě. Hodně také sportuji, běhám, jezdím na kole, plavu. Ráda si zahraju tenis i golf, v zimě se věnuji skialpinismu. Mým celoročním koníčkem je myslivost.