MUDr. Lenka Turková

Vedoucí lékařka hygienicko-epidemiologického střediska a zároveň primářka infekčního oddělení: Nemocnice musí být bezpečná pro všechny.

 

Pojem hygiena v souvislosti s epidemiologií může laikovi znít poněkud děsivě, v nemocnicích se však dnes jedná o běžný obor. Proč jste si jako obor vybrala zrovna infekční lékařství?

Pamatuji si, že infekční lékařství mě zaujalo již na stážích v rámci studia medicíny, na jiný obor jsem ani nepomýšlela. Na infekční oddělení naší nemocnice jsem nastoupila v roce 1997. Pokud jde o hygienu, oba obory spolu velmi úzce souvisí a letité znalosti, zkušenosti z infekčního lékařství mi práci ústavního hygienika usnadňují.


Jak dlouho se věnujete práci ústavního hygienika?

Vlastně již 10 let, od doby založení hygieny u nás v UHN, což bylo v září 2007, pokud si dobře vzpomínám. Je to obor mladý, rozvíjející se, nepochybně potřebný, byli jsme jednou z prvních nemocnic, která jej zřídila – pokud tedy nepočítám velká fakultní zdravotnická zařízení. Kromě mne zde v současné době působí také zdravotní sestry Marie Hubáčková a Michaela Nováková.


Co je náplní práce takového oboru?

Především nastavovat a udržovat úroveň činností, spojených s poskytováním zdravotní péče tak, aby bylo minimalizováno riziko vzniku a šíření infekcí. Zkrátka, aby byla naše nemocnice bezpečným místem pro pacienty a personál i z tohoto hlediska. Většinou jsou to úkony, spojené s ošetřováním pacientů, podáváním léků, stravy, manipulace s prádlem, odpady, desinfekce prostor nemocnice a podobně. Dále pak mikrobiologický monitoring a kontrola čistoty prostředí všech oddělení a dalších prostor UHN. A samozřejmě také pravidelná, povinná školení, edukace personálu v hygienicko - protiepidemické problematice, konzultační, kontrolní činnost… Práce je to velmi různorodá.


Daří se všechno realizovat?

Troufám si odpovědět, že ve spolupráci s veškerým personálem nemocnice se to daří. Infekcím, spojeným se zdravotní péčí, se sice žádné zdravotnické zařízení zcela nevyvaruje, ale u nás je jejich výskyt nízký – na dolní hranici celorepublikového průměru. Což opakovaně dokazují i objektivní, nezávislé studie a šetření, pořádané Ministerstvem zdravotnictví ČR, kterých se pravidelně Uherskohradišťská nemocnice účastní.