MUDr. Lubor Hruška

Na svém životě bych neměnil nic, říká primář anesteziologicko resuscitačního oddělení (ARO).

Novým primářem anesteziologicko resuscitačního oddělení (ARO) je od února loňského roku MUDr. Lubor Hruška. V Uherskohradišťské nemocnici pracuje osmým rokem.

Chtěl jste vždycky být lékařem a dělat medicínu?

Nechtěl. Když jsem chodil na základní školu, chtěl jsem být traktoristou či kosmonautem. Na gymnáziu mě lákala architektura a technické obory a až ve čtvrtém ročníku jsem se rozhodl pro přírodní vědy a nakonec pro medicínu. Dlouho jsem nevěděl, co budu dělat. Medicínu jsem bral jako výzvu. S rozhodováním mi pomohl otec. Teď jsem za to rád, má práce mě baví a naplňuje.


Proč jste si vybral zrovna tento obor?

Mě vždy více přitahovala práce na resuscitačním oddělení, anestezii jsem bral jen jako odrazový můstek. V průběhu let jsem zjistil, že můj obor obsahuje spoustu dalších, pro mě důležitých vlastností. Resuscitační péče je obor napříč celým medicínským spektrem.


Takže byste neměnil?

V naší práci musíme znát spoustu věcí z chirurgie, interny, neurologie, plicního lékařství, základy zobrazovacích metod a všechny tyto znalosti nějakým způsobem zohlednit a využít. Navíc naše postupy v sobě nesou mnoho komplikací či negativního ovlivnění zdravotního stavu pacientů, takže často musíme pro pacienta volit to menší „zlo“. To vše je na našem oboru krásné a pro mě zajímavé.


Vaše práce je časově náročná, dá se skloubit s rodinným životem?

Máte pravdu, je hodně náročná. Službami se nejvíce naučíte a zejména první roky načerpáte spoustu zkušeností, které se Vám vždy v budoucnu hodí. Bohužel velký počet služeb se neslučuje s dobrým rodinným životem. Má dcera si na mé pracovní vytížení zvykla.


Co Vás na práci nejvíce baví?

Když propustíme vyléčeného pacienta, který ještě před pár dny či týdny bojoval o „holý život“. To je největší odměna za všechnu tu práci a stres.


Kdybyste mohl ve svém životě něco změnit, co by to bylo?

Na svém životě bych neměnil nic, protože vše, co se stalo, mě nějakým způsobem obohatilo či změnilo a myslím si, že to tak mělo být. Bez ztrát a špatných věcí si člověk neuvědomí, že se má či měl dobře a nevážil by si jiných věcí či skutečností.


A co se týká Vašeho oddělení, plánujete nějaké změny?

Určité změny proběhnou, ale pomalu a postupně. Chtěl bych, abychom i nadále měli dobrou úroveň jak medicínskou, tak i lidskou, a neustále se zlepšovali.