MUDr. René Kamrla

„Dárcovství v našem regionu? - Skvělé! Lidé jsou tu odpovědní a ochotní, dárců je mezi nimi opravdu hodně...,“ říká MUDr. René Kamrla, Hematologicko transfuzního oddělení.

Transfuzní oddělení Uherskohradišťské nemocnice nabádá stávající dárce krve, aby i v současné době chodili darovat krev. Pacienti ji totiž neustále potřebují. O aktuálním stavu jsme hovořili s MUDr. René Kamrlou, který v UHN pracuje 34 let. 

Potýkáte se v současné situaci kolem nákazy covid-19 s nedostatkem dárců krve?

V začátcích šíření nákazy, v březnu a dubnu 2020, k nám chodilo dárců velmi málo, ale vůbec to nevadilo, neboť v očekávání epidemie byla běžná činnost zdravotnických zařízení utlumena, proto klesla i poptávka po transfuzních přípravcích. 

Nyní, kdy se začínají objevovat náznaky druhé vlny, je situace trochu horší - zdravotnictví "jede" standardně, dárců však, navíc uprostřed léta, chodí méně. Ale věřím, že se jedná jen o krátkodobou nerovnováhu.

Jak odběry v současnosti probíhají? Musí dárci krve kvůli koronaviru počítat s nějakými omezeními?

Ano, odběry u nás nyní probíhají jinak než ještě před několika měsíci. Díky vstřícnosti vedení nemocnice se nám podařilo přesunout separátorové odběry plazmy do jiné části areálu, na tzv. Skleňák, to proto, aby nedocházelo ke kumulaci osob v hlavní budově transfuzky. Ze stejného důvodu jsme přistoupili i ke spuštění rezervačního kalendáře, tedy on-line objednávání přesného času odběru. U odběrů plazmy tento postup funguje již řadu let, pro dárce krve je to novinka. Bohužel, z technických důvodů zatím není možné oba systémy spojit do jednoho.  

Výše uvedené změny měly jeden velmi pozitivní vedlejší dopad - krev i plazmu nyní odebíráme každý pracovní den v týdnu.

No a pak u nás dodržujeme standardní protiepidemická opatření - nošení roušek, měření teploty (u dárců i u zaměstnanců), dezinfekci rukou.

Existuje při odběrech nějaké riziko nákazy pro dárce? Je důvod mít z darování v současné situaci obavy?

Pevně věřím, že odběry u nás nejsou rizikové. Respektive absolutně vyloučit jakékoliv riziko nelze, ale myslím, že je zcela minimální. K darování přicházejí zdraví, poučení lidé, navíc jsou na možné projevy infekční choroby dotazováni. A v neposlední řadě - dlouhé čekání na odběr ve společnosti dalších desítek osob je u nás snad už natrvalo minulostí.

Jakými testy musí krev po odběru projít?

Dárci je při každém odběru vyšetřen podrobný krevní obraz, jaterní testy, protilátky proti cizím červeným krvinkám, je zkontrolována krevní skupina. Vždy se též vyšetřují laboratorní známky infekce HIV, virové hepatitidy B a C a syfilis. Covid-19 se v transfuzní službě nevyšetřuje - není jasné, které laboratoře by to prováděly, interpretace výsledků není vždy zcela jednoznačná, celý proces by navíc byl velmi složitý z logistického hlediska.

Která období v roce mají nemocnice méně dárců?

Pokud mohu soudit podle našich zkušeností, tak největší nápor dárců bývá před Vánoci a pak na jaře, v březnu a dubnu. Naopak méně dárců k nám chodí o letních prázdninách, a především pak v říjnu a listopadu. To jsou dva nejkritičtější měsíce.

Co byste chtěl lidem vzkázat?

Že budeme moc rádi, když k nám na darování krve či plazmy přijdou! A aby s námi měli trpělivost - přestože se snažíme, ne vždy je všechno v našem provozu dokonalé.

A ještě - málem bych zapomněl - chci všem našim dárcům moc a moc poděkovat!