Kontakt / umístění

tel.: 572 529 594

Budova A. 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Novorozenecká JIP disponuje 4 inkubátory, 2 vyhřívanými lůžky, monitorovací technikou a přístroji na podporu dechových funkcí nCPAP. Pečujeme o novorozence narozené po 33. týdnu těhotenství, s hmotností nad 1500 g, s lehčími formami poruch dýchání, s infekcí, s porodní hypoxií, s novorozeneckými žloutenkami. Výhodou naší JIP je individuální přístup a čisté prostředí.

Na novorozeneckou JIP mají přístup 2 blízké osoby nad 15 let.