Podrobná charakteristika

Očkovací centrum COVID-19 Uherskohradišťské nemocnice je rozšířeno na dvě stanice. Očkovací centra jsou umístěna ve východní části areálu UHN, v budovách označených písmeny P a R.

BUDOVA P - 2. DÁVKA OČKOVÁNÍ

BUDOVA R - 1. DÁVKA OČKOVÁNÍ (O VÍKENDU V BUDOVĚ P)

 

Žádáme veřejnost, pokud nemáte termín k vakcinaci, nejezděte do očkovacích center. Bez termínu nebudete naočkováni.

Bližsí informace o očkování naleznete ZDE.

V očkovacích centrech Uherskohradišťské nemocnice se vakcinace osob provádí očkovací látkou firmy Pfizer/ BioNTech.

U osob, které budou od 12.4.2021 očkovány 1. dávkou vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer, nařídilo Ministerstvo zdravotnictví určit termín podání 2. dávky v rozmezí 38- 42 dnů po podání 1. dávky.

Informace k očkování proti COVID-19 nezletilých zájemců o očkování (věková skupina 12-15 let) - ZDE.

 

 

 • Očkovací centra pro COVID-19 naleznete v budově P a R ve východní části areálu Uherskohradišťské nemocnice. Pěší mohou projít brankou vedle nákladní brány, dále sledují značení „ Očkovací centrum“. Pro příjezd autem je nutné použít hlavní vjezd do nemocnice, dále následujte značení „ Očkovací centrum“.
 • Mapka areálu zde.
 • Před návštěvou očkovacího centra si vytiskněte a vyplňte Informovaný souhlas s očkováním zde a Dotazník před očkováním zde.  Dokumenty eventuálně vyplňte ve spolupráci s vaším praktickým lékařem. Pokud nemáte možnost dokumenty vytisknout, budou Vám poskytnuty na místě.             
 • Nezapomeňte si vzít kartičku pojišťovny, občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.
 • Na očkování se dostavte v objednaný den i přesný čas, který Vám byl přidělen.
 • V areálu nemocnice i po celou dobu pobytu v očkovacím centru mějte zakryté dýchací cesty, dodržujte hygienická pravidla a rozestupy.
 • Po vstupu do budovy vyhledejte registraci klientů a zaregistrujte se k očkování.
 • Dále se posaďte do jedné z čekáren a vyčkejte pokynů personálu.
 • Lékař v očkovací ambulanci zkontroluje indikaci k očkování, vyhodnotí dotazník, poučí Vás o výkonu, podepíše s Vámi souhlas s očkováním. Sestra následně aplikuje očkovací látku.
 • Po očkování vyčkejte 30 min v čekárně kvůli možným nežádoucím účinkům očkování, následně můžete sami odejít.
 • Termín aplikace 2. dávky je Vám automaticky přidělen v systému Reservatic.
 • Součástí očkování je registrace v systému ISIN a po přeočkování 2. dávkou vydání certifikátu o očkování proti nemoci COVID-19