Kontakt / umístění

 

 • BUDOVA T - (vnější strana areálu) - ODBĚROVÉ MÍSTO COVID-19 PCR 
 • BUDOVA T- (vnitřní strana areálu) - ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ
mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

!!! Omezení provozu antigenního a PCR odběrového místa !!!

V úterý 28.9.2021 bude provoz pouze v čase 7.00 - 12.00 hod. pro obě pracoviště.


Antigenní a PCR testování v UHN

Na odběrovém místě v Uherskohradišťské nemocnici se využívá k antigennímu testování klientů rychlý diagnostický test Abbott Rapid Diagnostics. Ten je zařazen na Společný seznam rychlých antigenních testů vzájemně uznávaných zeměmi EU a zveřejněn Evropskou komisí.

POCT tedy antigenní testování mohou klienti absolvovat zdarma 4x měsíčně (vždy nejdříve po 7 dnech od posledního POCT testu). Výsledek je k dispozici v rozmezí 15-30 minut.

PCR testování mohou klienti absolvovat zdarma 2x měsíčně. Výsledek je sdělován prostřednictvím SMS/emailu nejdříve v rozmezí 24 - 48 hodin.

Certifikáty o výsledku POCT – antigenního testu i PCR testu jsou zdarma dostupné k vytištění na webové adrese ocko.uzis.cz nebo si jej můžete za poplatek 100 Kč/ks vyžádat přímo na odběrovém místě či laboratoři klinické mikrobiologie a imunologie v UHN.

Rezervace termínu k antigennímu testování probíhá prostřednictvím webových stránek UHN ambulance.nemuh.cz/pacient či na telefonním čísle: 724 473 019 v pracovní dny v časech 7:00-11:00, 11:30-15:15.

Rezervace termínu k PCR testování probíhá prostřednictvím webových stránek UHN ambulance.nemuh.cz/pacient či na telefonním čísle: 724 631 022 v pracovní dny v časech 7:00-11:00, 11:30-15:15.

Kompletní přehled platných koronavirových opatření naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, covid portál–dovolená 2021.

Odkaz: https://covid.gov.cz/situace/dovolena-2021

 


Od 1.6. naše nemocnice provádí testy - odběr na COVID-19 (PCR) - ZDARMA.


Objednávání funguje stejným způsobem přes web či telefonicky.
Na webu v odkazu - https://ambulance.nemuh.cz/pacient - přibyla kolonka - odběr na Covid-19 (PCR) - ZDARMA : 9:00 - 15:15 denně a je možné se na ně objednat pouze 2 x měsíčně.
Diagnostické PCR jsou prováděny v čase 8:00 - 9:00 denně.


Před odběrovým místem prosíme klienty:

 • připravte si kartičku zdravotní pojišťovny/dotazník samoplátce
 • vyčkejte příchodu personálu
 • dodržujte rozestupy
 • do budovy vstupte až po vyzvání

 

ODBĚROVÁ MÍSTA PRO COVID-19

 • 🔴Odběrové místo pro COVID-19 RT-PCR naleznete u nákladní brány, v části budovy A-ORTO. Vstup do budovy je z vnější strany areálu nemocnice. Pro příjezd autem je nutné použít hlavní vjezd do nemocnice, dále následujte značení „Odběrové místo COVID-19“ a následně z rozcestníku „Odběrové místo COVID-19 PCR“. Budova je označena písmenem T.
 • Výsledek je sdělován prostřednictvím SMS/emailu nejdříve v rozmezí 24 - 48 hodin

 • 🔵Odběrové místo pro Antigenní testování veřejnosti naleznete u nákladní brány, v části budovy A-ORTO. Vstup do budovy je z vnější strany areálu nemocnice. Pěší mohou projít brankou vedle nákladní brány. “ a následně z rozcestníku „Antigenní testování veřejnosti“. Pro příjezd autem je nutné použít hlavní vjezd do nemocnice, dále následujte značení „Odběrové místo COVID-19“ a následně z rozcestníku „Antigenní testování veřejnosti“. Budova je označena písmenem T.

 

Vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 metodou RT PCR pro pacienty indikované k odběru ošetřujícími lékaři, KHS a samoplátce

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a přibývajícímu množství požadovaných vyšetření SARS-CoV-2 je nutné předchozí objednání na toto vyšetření!!!

Někteří žádáte jiné datum, než vám bylo přiděleno ošetřujícím lékařem nebo KHS.

Upozorňujeme, že přidělené datumy je nutné dodržet!

UHN má omezenou kapacitu na zpracování vzorků v laboratoři. Primárně jsou zpracovávány v UHN vzorky hospitalizovaných pacientů. Po naplnění kapacity jsou odebrané vzorky odváženy do spolupracujících laboratoří.

Dodání výsledku by mělo být vždy nejpozději do 48 hodin od odběru. Výsledek vám bude sdělen prostřednictvím SMS zprávy/emailu.

🔴 SAMOPLÁTCI - RT - PCR test:

Objednání lze provést online přes web v případě nedostupnosti webu nebo nedostupnosti internetu telefonicky.

Vzhledem k povinnosti předložit negativní PCR test na Covid-19 do vybraných zemí, nebo se podrobit PCR testu po návratu z rizikových oblastí, je nutné se v dostatečném předstihu objednat.

Kapacita omezena!!!

Neodkládejte objednání termínu odběru!!!

Postup objednání do on-line objednávkového systému na internetové adrese ambulance.nemuh.cz/pacient

 1. Do objednávkového systému je nutné se nejprve zaregistrovat. Zvolte položku Registrovat pod polem pro přihlášení. Po vyplnění a odeslání registračních údajů Vám bude doručen registrační e-mail. Registraci dokončíte kliknutím na odkaz potvrdit registraci. Pokud jste již v objednávkovém systému UHN zaregistrováni, můžete provést rovnou přihlášení.
 2. Po zaregistrování se přihlaste svou zvolenou e-mailovou adresou a zadaným heslem.
 3. V rezervačním systému vyberte položku Odběrové místo COVID-19 a dále označte položku Odběry pro COVID-19 (testy PCR) a stiskněte tlačítko Pokračovat.
 4. Vyberte požadovaný čas mezi 7 – 8 hodinou a rezervaci dokončete stisknutím tlačítka Dokončit rezervaci.
 5. Objednávat on-line lze pouze zaregistrovanou osobu!!! Pokud přijde na odběr jiná osoba, než která je objednána, nebude ji stěr proveden!!! Žádáme o dodržování pravidel objednávání, urychlíte tak odběr sobě i ostatním klientům. V případě, že se vám nepodaří objednat přes on-line objednávkový systém, nebo již nebudou na Vám stanovený den odběru volné termíny, volejte 724 631 022 (funkční pouze v pracovní dny 7:00 – 11:00 a 11:30 – 15:15) - POUZE PRO OBJEDNÁNÍ, neslouží pro sdělování výsledků.
 • Nutno vyplnit tento dotazník, vytisknout si ho a přinést s sebou na odběrové místo
 • Odběrové místo: UHN, budova u nákladní brány, vstup z vnější strany areálu
 • Čas pro odběry: ve všední dny 7:00 - 8:00
 • Zájemce přijíždí nebo přichází k budově odběrového místa, kde dodržuje 2m rozestupy, vyčká příchodu personálu, řídí se jeho pokyny a ihned po provedení stěru opouští areál nemocnice.
 • Výsledek je sdělován prostřednictvím SMS/emailu nejdříve v rozmezí 24 - 48 hodin
 • Certifikát vám bude vystaven spolu s výsledkovým listem a doručen e-mailem nebo si vyzvednete osobně (po uvedení místa narození) na oddělení klinické mikrobiologie a imunologie v UHN 
 • Cena odběru: 814 Kč

🔴 PACIENTI INDIKOVANÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM NEBO KHS:

Pacienti indikovaní k odběru ošetřujícím lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí (KHS) se objednávají prostřednictvím on-line objednávkového systému na internetové adrese ambulance.nemuh.cz/pacient takto:

 1. Do objednávkového systému je nutné se nejprve zaregistrovat. Zvolte položku Registrovat pod polem pro přihlášení. Po vyplnění a odeslání registračních údajů Vám bude doručen registrační e-mail. Registraci dokončíte kliknutím na odkaz potvrdit registraci. Pokud jste již v objednávkovém systému UHN zaregistrováni, můžete provést rovnou přihlášení.
 2. Po zaregistrování se přihlaste svou zvolenou e-mailovou adresou a zadaným heslem.
 3. V rezervačním systému vyberte položku Infekční oddělení a dále označte položku Odběry pro COVID-19 a stiskněte tlačítko Pokračovat.
 4. Vyberte datum přidělené KHS nebo ošetřujícím lékařem, zvolte si volný čas odběru a rezervaci dokončete stisknutím tlačítka Dokončit rezervaci (REZERVACI JE NUTNÉ POTVRDIT V EMAILU!!).
 5. Objednávat on-line lze pouze zaregistrovanou osobu!!! Pokud přijde na odběr jiná osoba, než která je objednána, nebude ji stěr proveden!!! Žádáme o dodržování pravidel objednávání, urychlíte tak odběr sobě i ostatním klientům. V případě, že se vám nepodaří objednat přes on-line objednávkový systém, nebo již nebudou na Vám stanovený den odběru volné termíny, volejte 724 631 022 (funkční pouze v pracovní dny 7:00 – 11.00 a 11.30 – 15.15) - POUZE PRO OBJEDNÁNÍ, neslouží pro sdělování výsledků.
 6. Diagnostické testy provádíme každý den v čase 8 - 9 hod.

Po příjezdu objednaných k odběru:

 • Odběrové místo: UHN, budova u nákladní brány, vstup z vnější strany areálu
 • Čas pro odběry: 8:00 - 9:00
 • Pacient přijíždí nebo přichází do areálu nemocnice, kde dodržuje 2m rozestupy, vyčká příchodu personálu, řídí se jeho pokyny a ihned po provedení stěru opouští areál nemocnice.
 • Výsledek vyšetření sděluje prostřednictvím SMS/emailu laboratoř provádějící vyhodnocení testu nejpozději do 48 hodin od odběru.

🔵 ZDARMA ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

!!! POUZE PRO OBČANY ČR !!!

!!! S SEBOU PŘINÉST KARTIČKU POJIŠTĚNCE A OBČANSKÝ PRŮKAZ !!!

Kapacita omezena !!!

Pokud máte zdravotní potíže charakteru kašel, bolest svalů, kloubů, zimnice, průjem, zvracení, zvýšenou tělesnou teplotu nebo ztrátu čichu nebo chuti, nehlaste se na antigenní test, ale kontaktujte svého praktického lékaře.

Opakovat provedení antigenního testu lze nejdříve po 7 dnech od posledního antigenního testu.

Klienti mají nárok na 4x POCT (antigenní test) a 2x PCR test zdarma za měsíc.

Objednat se lze prostřednictvím on-line objednávkového systému na internetové adrese ambulance.nemuh.cz/pacient takto:

1.  Do objednávkového systému je nutné se nejprve zaregistrovat. Zvolte položku Registrovat pod polem pro přihlášení. Po vyplnění a odeslání registračních údajů Vám bude doručen registrační e-mail. Registraci dokončíte kliknutím na odkaz potvrdit registraci. Pokud jste již v objednávkovém systému UHN zaregistrováni, můžete provést rovnou přihlášení.

2.  Po zaregistrování se přihlaste svou zvolenou e-mailovou adresou a zadaným heslem. 

3.  V rezervačním systému vyberte položku Odběrové místo COVID-19 a dále označte položku Antigen test (POCT) a stiskněte tlačítko Pokračovat.

4.  Zvolte si volný čas odběru a rezervaci dokončete stisknutím tlačítka Dokončit rezervaci.

5. Objednávat on-line lze pouze zaregistrovanou osobu!!! Pokud přijde na odběr jiná osoba, než která je objednána, nebude ji stěr proveden!!! Žádáme o dodržování pravidel objednávání, urychlíte tak odběr sobě i ostatním klientům. V případě, že se vám nepodaří objednat přes on-line objednávkový systém, nebo již nebudou na požadovaný den odběru volné termíny, volejte  724 473 019 (funkční pouze v pracovní dny 7:00 – 11:00 a 11:30 – 15:15) - POUZE PRO OBJEDNÁNÍ, neslouží pro sdělování výsledků.

Po příjezdu objednaných k odběru:

 • Odběrové místo: UHN, budova T, v areálu cesta značena „Odběrové místo COVID-19“ a dále „Antigenní testování veřejnosti“
 • Čas pro odběry: po,út,st,čt,pá,ne: 7:00 – 11:00 a 11:30 – 15:15
 • Zájemce přijíždí nebo přichází do areálu nemocnice, k budově odběrového místa, striktně dodržuje 2m rozestupy, vyčká příchodu personálu a dále se řídí jejich pokyny.

!!!Pokud bude Váš antigenní test pozitivní, bude Vám obratem proveden RT-PCR test, nastupujete do izolace a jste povinni kontaktovat svého praktického lékaře!!!