Kontakt / umístění

 

 • BUDOVA T - (vnější strana areálu) - ODBĚROVÉ MÍSTO COVID-19 PCR 
 • BUDOVA T- (vnitřní strana areálu) - ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ
mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Odběrové místo bude v červenci o svátcích - tj. 5.7. a 6.7. otevřeno od 7.00 do 12.00 hod. Děkujeme za pochopení.

 


 

Od 1.6. naše nemocnice provádí testy - odběr na Covid 19 (PCR) - ZDARMA.

Od 1.6. naše nemocnice provádí testy - odběr na Covid 19 (PCR) - ZDARMA.
Objednávání funguje stejným způsobem přes web či telefonicky.
Na webu v odkazu - https://ambulance.nemuh.cz/pacient - přibyla kolonka - odběr na Covid 19 (PCR) - ZDARMA : 8-00 - 15:30h denně a je možné se na ně objednat pouze 2 x měsíčně.
Diagnostické PCR jsou prováděny v čase 8:00 - 15:30 h denně.


!! Od 24.5.2021 - PŘESUN ODBĚROVÝCH MÍST !!

Od pondělí 24. 5. dojde ke změně, a to přesunu odběrových míst PCR a antigenního testování. Odběry budou nyní probíhat v jedné budově —T (budova A-Orto).

PCR testování: budova T, vstup ze strany od Zdravotnické záchranné služby, vnější část budovy, mimo areál nemocnice.

Antigenní testování: přesun z budovy S do objektu T, vstup z vnitřní strany areálu (dříve zde probíhaly stěry PCR)

Na obě odběrová místa probíhá objednávání prostřednictvím webových stránek UHN ambulance.nemuh.cz/pacient či telefonicky: 724 631 022 (7:00-11:00, 11:30-15:30).


Před odběrovým místem prosíme klienty:

 • připravte si kartičku zdravotní pojišťovny/dotazník samoplátce
 • vyčkejte příchodu personálu
 • dodržujte rozestupy
 • do budovy vstupte až po vyzvání

 

ODBĚROVÁ MÍSTA PRO COVID-19

 

 • 🔴Odběrové místo pro COVID-19 RT-PCR naleznete u nákladní brány, v části budovy A-ORTO. Vstup do budovy je z vnější strany areálu nemocnice. Pro příjezd autem je nutné použít hlavní vjezd do nemocnice, dále následujte značení „Odběrové místo COVID-19“ a následně z rozcestníku „Odběrové místo COVID-19 PCR“. Budova je označena písmenem T.
 • Výsledek je sdělován prostřednictvím SMS/emailu nejdříve v rozmezí 24 - 48 hodin

 

 • 🔵Odběrové místo pro Antigenní testování veřejnosti naleznete u nákladní brány, v části budovy A-ORTO. Vstup do budovy je z vnější strany areálu nemocnice. Pěší mohou projít brankou vedle nákladní brány. “ a následně z rozcestníku „Antigenní testování veřejnosti“. Pro příjezd autem je nutné použít hlavní vjezd do nemocnice, dále následujte značení „Odběrové místo COVID-19“ a následně z rozcestníku „Antigenní testování veřejnosti“. Budova je označena písmenem T.


 

Vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 metodou RT PCR pro pacienty indikované k odběru ošetřujícími lékaři, KHS a samoplátce

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a přibývajícímu množství požadovaných vyšetření SARS-CoV-2 je nutné předchozí objednání na toto vyšetření!!!

Někteří žádáte jiné datum, než vám bylo přiděleno ošetřujícím lékařem nebo KHS.

Upozorňujeme, že přidělené datumy je nutné dodržet!

UHN a.s. má omezenou kapacitu na zpracování vzorků v laboratoři. Primárně jsou zpracovávány v UHN vzorky hospitalizovaných pacientů. Po naplnění kapacity jsou odebrané vzorky odváženy do spolupracujících laboratoří.

Dodání výsledku by mělo být vždy nejpozději do 48 hodin od odběru. Výsledek vám bude sdělen prostřednictvím SMS zprávy/emailu.

🔴 SAMOPLÁTCI - RT - PCR test:

Objednání lze provést online přes web v případě nedostupnosti webu nebo nedostupnosti internetu telefonicky.

Vzhledem k povinnosti předložit negativní PCR test na Covid-19 do vybraných zemí, nebo se podrobit PCR testu po návratu z rizikových oblastí, je nutné se v dostatečném předstihu objednat.

Kapacita omezena!!!

Neodkládejte objednání termínu odběru!!!

Postup objednání do on-line objednávkového systému na internetové adrese ambulance.nemuh.cz/pacient

 1. Do objednávkového systému je nutné se nejprve zaregistrovat. Zvolte položku Registrovat pod polem pro přihlášení. Po vyplnění a odeslání registračních údajů Vám bude doručen registrační e-mail. Registraci dokončíte kliknutím na odkaz potvrdit registraci. Pokud jste již v objednávkovém systému UHN zaregistrováni, můžete provést rovnou přihlášení.
 2. Po zaregistrování se přihlaste svou zvolenou e-mailovou adresou a zadaným heslem.
 3. V rezervačním systému vyberte položku Odběrové místo COVID-19 a dále označte položku Odběry pro COVID 19 (testy PCR) a stiskněte tlačítko Pokračovat.
 4. Vyberte požadovaný čas mezi 7 – 8 hodinou a rezervaci dokončete stisknutím tlačítka Dokončit rezervaci.
 5. Objednávat on-line lze pouze zaregistrovanou osobu!!! Pokud přijde na odběr jiná osoba, než která je objednána, nebude ji stěr proveden!!! Žádáme o dodržování pravidel objednávání, urychlíte tak odběr sobě i ostatním klientům. V případě, že se vám nepodaří objednat přes on-line objednávkový systém, nebo již nebudou na Vám stanovený den odběru volné termíny, volejte 724 631 022 (funkční pouze 7:00 – 11.00 a 11.30 – 15.30) - POUZE PRO OBJEDNÁNÍ, neslouží pro sdělování výsledků.
 • Nutno vyplnit tento dotazník, vytisknout si ho a přinést s sebou na odběrové místo
 • Odběrové místo: UHN, budova u nákladní brány, vstup z vnější strany areálu
 • Čas pro odběry: ve všední dny 7:00 - 8:00
 • Zájemce přijíždí nebo přichází k budově odběrového místa, kde dodržuje 2m rozestupy, vyčká příchodu personálu, řídí se jeho pokyny a ihned po provedení stěru opouští areál nemocnice.
 • Výsledek je sdělován prostřednictvím SMS/emailu nejdříve v rozmezí 24 - 48 hodin
 • Certifikát vám bude vystaven spolu s výsledkovým listem a doručen e-mailem nebo si vyzvednete osobně (po uvedení místa narození) na oddělení klinické mikrobiologie a imunologie v UHN 
 • Cena odběru: 814 Kč

🔴 PACIENTI INDIKOVANÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM NEBO KHS:

Pacienti indikovaní k odběru ošetřujícím lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí (KHS) se objednávají prostřednictvím on-line objednávkového systému na internetové adrese ambulance.nemuh.cz/pacient takto:

 1. Do objednávkového systému je nutné se nejprve zaregistrovat. Zvolte položku Registrovat pod polem pro přihlášení.  Po vyplnění a odeslání registračních údajů Vám bude doručen registrační e-mail. Registraci dokončíte kliknutím na odkaz potvrdit registraci. Pokud jste již v objednávkovém systému UHN zaregistrováni, můžete provést rovnou přihlášení.
 2. Po zaregistrování se přihlaste svou zvolenou e-mailovou adresou a zadaným heslem.
 3. V rezervačním systému vyberte položku Infekční oddělení a dále označte položku Odběry pro COVID 19 a stiskněte tlačítko Pokračovat.
 4. Vyberte datum přidělené KHS nebo ošetřujícím lékařem, zvolte si volný čas odběru a rezervaci dokončete stisknutím tlačítka Dokončit rezervaci.
 5. Objednávat on-line lze pouze zaregistrovanou osobu!!! Pokud přijde na odběr jiná osoba, než která je objednána, nebude ji stěr proveden!!! Žádáme o dodržování pravidel objednávání, urychlíte tak odběr sobě i ostatním klientům.V případě, že se vám nepodaří objednat přes on-line objednávkový systém, nebo již nebudou na Vám stanovený den odběru volné termíny, volejte 724 631 022 (funkční pouze 7:00 – 11.00 a 11.30 – 15.30) - POUZE PRO OBJEDNÁNÍ, neslouží pro sdělování výsledků.

Po příjezdu objednaných k odběru:

 • Odběrové místo: UHN, budova u nákladní brány, vstup z vnější strany areálu
 • Čas pro odběry: každý den 8:00 - 11:00 a 11.30 – 15.30
 • Pacient přijíždí nebo přichází do areálu nemocnice, kde dodržuje 2m rozestupy, vyčká příchodu personálu, řídí se jeho pokyny a ihned po provedení stěru opouští areál nemocnice.
 • Výsledek vyšetření sděluje prostřednictvím SMS/emailu laboratoř provádějící vyhodnocení testu nejpozději do 48 hodin od odběru.

🔵 ZDARMA ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

!!! POUZE PRO OBČANY ČR !!!

!!! S SEBOU PŘINÉST KARTIČKU POJIŠTĚNCE A OBČANSKÝ PRŮKAZ !!!

Kapacita omezena !!!

Pokud máte zdravotní potíže charakteru kašel, bolest svalů, kloubů, zimnice, průjem, zvracení, zvýšenou tělesnou teplotu nebo ztrátu čichu nebo chuti, nehlaste se na antigenní test, ale kontaktujte svého praktického lékaře.

Opakovat provedení antigenního testu lze nejdříve po třech dnech od posledního antigenního testu.

Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

Testy nejsou dále hrazeny:

u osob, které byly očkovány proti onemocnění Covid -19 a doloží, že:

- od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

- od aplikace první dávky očkovací v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní , ale ne více než 9 měcíců, pokud byla aplikována druhá dávka nebo od aplikce dávky v případě jednodávkového schématu uplnulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

Objednat se lze prostřednictvím on-line objednávkového systému na internetové adrese ambulance.nemuh.cz/pacient takto:

1.  Do objednávkového systému je nutné se nejprve zaregistrovat. Zvolte položku Registrovat pod polem pro přihlášení. Po vyplnění a odeslání registračních údajů Vám bude doručen registrační e-mail. Registraci dokončíte kliknutím na odkaz potvrdit registraci. Pokud jste již v objednávkovém systému UHN zaregistrováni, můžete provést rovnou přihlášení.

2.  Po zaregistrování se přihlaste svou zvolenou e-mailovou adresou a zadaným heslem. 

3.  V rezervačním systému vyberte položku Odběrové místo COVID-19 a dále označte položku Antigen test (POCT) a stiskněte tlačítko Pokračovat.

4.  Zvolte si volný čas odběru a rezervaci dokončete stisknutím tlačítka Dokončit rezervaci.

5. Objednávat on-line lze pouze zaregistrovanou osobu!!! Pokud přijde na odběr jiná osoba, než která je objednána, nebude ji stěr proveden!!! Žádáme o dodržování pravidel objednávání, urychlíte tak odběr sobě i ostatním klientům. V případě, že se vám nepodaří objednat přes on-line objednávkový systém, nebo již nebudou na požadovaný den odběru volné termíny, volejte  724 473 019 (funkční pouze 7:00 – 11.00 a 11.30 – 15.30) - POUZE PRO OBJEDNÁNÍ, neslouží pro sdělování výsledků.

Po příjezdu objednaných k odběru:

 • Odběrové místo: UHN, budova T, v areálu cesta značena „Odběrové místo COVID-19“ a dále „Antigenní testování veřejnosti“
 • Čas pro odběry: každý den 7:00 – 11:00 a 11:30 – 15:30
 • Zájemce přijíždí nebo přichází do areálu nemocnice, k budově odběrového místa, striktně dodržuje 2m rozestupy, vyčká příchodu personálu a dále se řídí jejich pokyny.

!!!Pokud bude Váš antigenní test pozitivní, bude Vám obratem proveden RT-PCR test, nastupujete do izolace a jste povinni kontaktovat svého praktického lékaře.!!!