Část vzdělávacího programu

Praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek