3. 5. 2021

Osoby pečující o člověka ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči se mohou od 3. května registrovat k očkování proti onemocnění covid-19.

Pro úspěšné přihlášení je zapotřebí unikátní kód, který na svém kontaktním pracovišti předá Úřad práce ČR, a to v místě bydliště, kde má oprávněná osoba dávky příspěvku na péči trvalý pobyt. Úřad práce ČR také vydá potvrzení, kterým se spolu s dokladem totožnosti zájemce o očkování prokáže přímo v očkovacím centru.

Registrace je od 3. května spuštěna také pro akademické pracovníky českých veřejných a soukromých vysokých škol. Zaměstnanci obdrží od vedení školy unikátní kód, na jehož základě se mohou přihlásit k očkování. Nezbytné je pak přímo na místě předložit potvrzení o zaměstnání.
Kódy pro osoby pečující o těžce nemocné i pro akademické pracovníky mají platnost do 15. června. Více informací naleznete na http://www.msmt.cz.