Oddělení vzdušných nákaz, neuroinfekcí a antropozoonóz atd.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 657

Pracovna lékaře
tel.: 572 529 921

Infekční oddělení P bude od 18. 5. 2020 vyčleněno pro standardní infekční
pacienty. Taktéž budou pro tyto pacienty vyčleněny ambulantní prostory.

Budova E. 

mapa...
Mapka nemocnice

Návštěvní hodiny

Každý den od 14.00 do 17.00 hod.

Návštěvy na infekčním oddělení povoluje primářka infekčního oddělení, případně ošetřující lékař.Ošetřující lékař je oprávněn z epidemiologických důvodů návštěvy u vybraných diagnóz zakázat.

Podrobná charakteristika

Lůžkové oddělení splňuje zásady protiepidemického režimu – malé pokoje s hygienickým příslušenstvím, možnost skutečného odizolování dle diagnóz, dle pohlaví, věku a možnost hospitalizace dětí s doprovodem. 

Kapacita oddělení je 15 lůžek.