16. 12. 2022

Z důvodu rostoucího výskytu respiračních onemocnění a na základě doporučení Krajské hygienické stanice vyhlašuje Uherskohradišťská nemocnice zákaz návštěv na lůžkových odděleních.

Výjimka z regulace návštěv platí pouze pro návštěvy nezletilých pacientů, návštěvy na šestinedělí, doprovodu otců či jiných osob u porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Navštěvující osoba v každém případě nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění a po dobu návštěvy je povinna používat respirátor.

Prosíme pacienty v maximální možné míře o nošení respirátoru také ve všech ambulantních provozech nemocnice. V případě příznaků respiračního onemocnění prosíme o bezvýhradné dodržování nošení respirátoru.