Vedení Uherskohradišťské nemocnice (UHN) se od roku 2014 zaměřuje na zpětnou vazbu od svých zaměstnanců formou dotazníků spokojenosti. Tyto anonymní dotazníky jsou cenným zdrojem podnětů. Možnost vyjádřit se k pracovnímu prostředí, stravování, firemním benefitům nebo vzdělávání využili zaměstnanci napříč všemi pracovními kategoriemi.

Spokojenost zaměstnanců s pracovním prostředím každoročně roste a letos dosahuje hranice téměř 90 %. Vedení UHN si uvědomuje důležitost vlivu pracovního prostředí na výkon zaměstnanců a neustále se snaží modernizovat celý komplex. Zvýšení spokojenosti o 8 % v oblasti stravování je možné přisoudit širokému sortimentu bistra a bufetu, v jejichž nabídce jsou nejen výrobky Uherskohradišťské kuchyně, ale také produkty regionálních výrobců potravin. Šest obědů za zvýhodněnou cenu, to je benefit, ke kterému se pozitivně vyjádřilo 83 % respondentů.

V oblasti vzdělávání a odborného růstu jsou zaměstnanci spokojeni na 80 %. Svůj podíl na výsledku mají pravidelná školení, adaptační programy pro nově příchozí a organizace odborných konferencí. Zaměstnanecké benefity hrají důležitou roli a ovlivňují celkovou spokojenost. Toho času UHN nabízí všem svým zaměstnancům 21 benefitů z různých oblastí. Spokojenost oproti loňskému roku vzrostla o 23 %, tedy na 91 %. Z dotazníků vyplynulo, že máme stále rezervy v mezioborové spolupráci a komunikaci.

Uherskohradišťská nemocnice se snaží být moderním, kvalitním a přátelským zaměstnavatelem, který o své zaměstnance pečuje a reaguje na jejich přání a požadavky. Tato snaha se vedení vyplácí. UHN by jako dobrého zaměstnavatele doporučilo 84 % respondentů. Všem zaměstnancům patří poděkování, neboť právě oni mají na vnímání celé organizace největší podíl.