Od 1. července 2015 dochází u ambulancí Uherskohradišťské nemocnice ke změně času začátku fungování pohotovostní služby. Pohotovost tak bude v pracovní dny fungovat vždy mimo běžnou pracovní dobu příslušné ambulance, což je od 15:30 hodin. Od tohoto času také vybírají ambulance regulační poplatek za pohotovostní službu 90 Kč.

Ke změně dochází v souvislosti se změnami v zákoně. 1. ledna 2015 došlo nabytím účinnosti novely zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ke zrušení podmínky, podle které se regulační poplatek za využití pohotovostní služby hradil pouze v pracovní dny mezi 17:00 - 7:00 a dále v sobotu, neděli a svátek. Podle nové právní úpravy se regulační poplatek za využití pohotovostní služby ve výši 90 Kč vybírá kdykoliv mimo běžnou ordinační dobu poskytovatele zdravotních služeb.