Předmětem projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a. s.“ je obnova a pořízení přístrojového vybavení a technologií v podporovaných lékařských oborech, které poskytují přímo návaznou péči.

V rámci pořízení se jedná o modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků potřebných k dosažení standardních parametrů kvality péče na evropské úrovni.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti péče o pacienty i zkvalitnění poskytované léčby na pracovištích poskytujících návaznou péči v Uherskohradišťské nemocnici, a.s.

Výsledkem projektu je tedy nákup nového přístrojového vybavení pro Uherskohradišťskou nemocnici, a. s. v hodnotě 97 116 433 Kč, kdy část těchto finančních prostředků tvoří finanční podpora z EU.