Poskytuje péči pacientům po proběhlém akutním onemocnění, při pokračování chronického onemocnění či v případě zhoršení psychických funkcí.

Kontakt / umístění

Stanice Y a Z - budova G, 4. nadzemní podlaží  (naproti tzv. skleňáku).

Stanice X - budova G, 5. nadzemní podlaží.

mapa...
Mapka nemocnice

Pracovní doba

Konzultační hodiny s lékařem pro příbuzné:

Po - Pá: 14.00 - 15.15 hod. (po předchozí domluvě s lékařem konzultace možná kdykoliv).

Návštěvní hodiny

Denně 14.00 - 16.30 hod.

Mimo tyto hodiny je návštěva možná kdykoliv po domluvě s ošetřujícím personálem. Dětem do 10 let nejsou návštěvy doporučovány.

Přinést s sebou

Občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, základní hygienické potřeby - mýdlo, šampon, kartáček a pasta na zuby, spodní prádlo, přezůvky a vhodná obuv k rehabilitaci (pevná pata).

Podrobná charakteristika

Oddělení následné péče má v rámci nemocnice specifické postavení. Není určeno k poskytování zdravotní péče při akutních zdravotních potížích. Oddělení následné péče poskytuje péči pacientům po proběhlém akutním onemocnění, při progresi chronického onemocnění či v případě zhoršení psychických funkcí. Věk těchto pacientů, jejich vícečetná onemocnění, závažnost a složitost zdravotního onemocnění neumožňuje návrat do domácího prostředí a je nezbytné po dobu rekonvalescence během hospitalizace pokračovat v déletrvající léčbě zdravotní, léčebně-rehabilitační, a také ošetřovatelské péči. 
Oddělení disponuje 83 lůžky. Jednotlivé pokoje jsou standardně vybavené.
Klienti jsou na oddělení překládáni z různých akutních oddělení naší nemocnice, po předchozí telefonické domluvě jsou možné i překlady z okolních nemocnic. V indikovaných případech je možná i hospitalizace z domu na doporučení praktického či jiného odborného lékaře.

Nejčastější diagnózy na oddělení ONP:

  • Stavy po cévních mozkových příhodách, po kraniotraumatech, po ortopedických a chirurgických operacích (TEP kyčle a kolena, operace páteře pro hernii disku, vertebroplastiky, různé břišní operace, amputace dolních končetin), choroby pohybového aparátu
  • Interní problematika (ICHS chronická, ICH dolních končetin, malnutrice, komplikace diabetu)
  • Onkologická problematika
  • Péče o chronické rány, diabetickou nohu, péče o bércové vředy a dekubity
  • Péče o pacienty s různým stupněm demence, péče o pacienty se stomií

Pro klienty ONP je zabezpečena kvalitní ošetřovatelská péče pomocí dostatečného množství plně kvalifikovaného zdravotního personálu.

Zabezpečujeme komplexnost péče:

1. Rehabilitační a ošetřovatelsko-rehabilitační (fyzioterapeut a rehabilitační ošetřovatel)

2. Logopedická péče

3. Ergoterapie - soběstačnost a sebeobsluha v rámci ADL (na odd. Y nově zřízena tělocvična)

4. Psychologická péče - intervence, kognitivní trénink

5. Aktivizační programy

6. Canisterapie

7. Spolupráce s protetikem při výběru vhodné protetické pomůcky

8. Spolupráce se sociální pracovnicí - sociální poradenské služby, sociální šetření s cílem sociálního zabezpečení (žádost o domov důchodců, zajištění domácí péče, pečovatelské služby)

9. Spolupráce s nutričním terapeutem

10. Spolupráce s dalšími odborníky v rámci konziliárních činností (neurolog, oční lékař, psychiatr, chirurg, ORL lékař, specialista na ošetření chronických ran)

11. Dle zájmu po domluvě s lékařem nebo staniční sestrou zabezpečíme duchovní služby pro klienty

12. Dobrovolnický program 

Součástí každé stanice následné péče je jídelna s malým společenským koutem, který je využíván pro volnočasové aktivity, odpočinek, sledování televize.
Na oddělení provádíme funkční vyšetření z oblasti geriatrie, které je součástí zhodnocení pacientových schopností a zdravotního hendikepu.

U pacientů s infaustní prognózou dbáme na ohleduplnou ošetřovatelskou péči, zajištění důstojného, klidného a bezbolestného umírání.