Službu Ztráty a nálezy zajišťuje Informační centrum v Centrálním objektu I. (budova C) během své provozní doby a je určená pro odevzdání nalezených věcí v areálu nemocnice a zároveň slouží k vyzvednutí těchto nalezených věcí majitelem.

Prosíme všechny pacienty a návštěvníky UHN, aby nalezené věci, které evidentně nikomu nepatří, odevzdali personálu daného oddělení, kde se věc nalezla, popř. odevzdali na Informační centrum.

Provozní doba služby Ztráty a nálezy je pondělí až pátek 7:00-15:30.

Při vyzvednutí nalezené věci se musí majitel prokázat občanským průkazem či jiným dokladem s fotografií a udat přesný popis ztracené věci, následně bude předání věci zaprotokolováno.

Nalezené věci se uchovávají po dobu maximálně 6 měsíců.