Zajišťuje doléčování již diagnostikovaných nemocných do takového stupně soběstačnosti, aby byli schopni návratu do domácího prostředí.

Kontakt / umístění

Sesterna:
tel.: 572 529 744

Vyšetřovna lékař:
tel.: 572 529 742

Budova F, 4. patro.

mapa...
Mapka nemocnice

Pracovní doba

Konzultační hodiny s lékařem pro příbuzné:

Po - Pá: 14.00 - 15.15 hod. (po předchozí domluvě s lékařem konzultace možná kdykoliv).

hospitalizace

Příjem pacientů

Nemocní jsou zde překládáni z různých odborných oddělení po provedení nezbytných akutních diagnostických a terapeutických postupů vedoucích ke stabilizaci zdravotního stavu. Možné jsou ale i příjmy po předchozí telefonické či osobní domluvě z domova či PSSZ. Oddělení má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Pacienti, kteří jsou zde hospitalizováni jsou nemocní s chronickým onemocněním, jejich zdravotní stav je stabilizovaný, ale neumožňuje ambulantní formu péče v domácím prostředí (nedochází ke zlepšování zdravotního stavu), dále jsou přijímáni pacienti s nedostatečnou sebeobsluhou, s poruchami výživy, s chronickými kožními defekty, s inkontinencí, nemocní po CMP, pacienti v terminálním stadiu onemocnění, pacienti po ortopedických a chirurgických operacích, pacienti s projevy různého stupně demence. Důvod k hospitalizaci na oddělení není sociální.

Přinést s sebou

Při příjmu vyžadujeme: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz diabetika, seznam užívaných léků, pevnou domácí obuv, základní hygienické potřeby - zubní kartáček, pastu na zuby, mýdlo, žínku, holení, nápoje, spodní prádlo, je možný vlastní domácí oděv a pyžamo, pomůcky pro inkontinenci (vložky).

Podrobná charakteristika

Význam oddělení spočívá především v doléčování již diagnostikovaných nemocných do takového stupně soběstačnosti, aby byli schopni návratu do domácího prostředí. Oddělení ošetřovatelské péče plynule navazuje na akutní léčbu poskytovanou zde v nemocnici. Zdravotní stav pacientů, kteří jsou na toto oddělení přijati je stabilizovaný, ovšem na domácí ošetření je ještě příliš brzy a neslo by značná rizika. Takové řešení je vhodné pro pacienty, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu nebo infarkt myokardu. Početnou skupinou vhodnou pro hospitalizaci na tomto oddělení mohou být i pacienti s onkologickým onemocněním, metabolickými poruchami nebo diabetici. Dále jsou lůžka ošetřovatelské péče určena lidem v rekonvalescenci s potřebou intenzivní rehabilitace.

Na oddělení je poskytována péče komplexní, kterou tvoří léčebná a rehabilitačně - ošetřovatelská péče, nácvik běžných denních dovedností, aktivizační činnost, ergoterapie, dobrovolnický program.

Počet lůžek OPL je 30. Pokoje jsou standardně vybavené.

Dle zájmu po domluvě s lékařem nebo staniční sestrou zabezpečíme duchovní služby pro klienty.