Provádí diagnostiku a léčbu pomocí otevřených radioaktivních zářičů současnými metodami nukleární medicíny, jejichž předností je neinvazivnost, malé vedlejší účinky a nízká radiační zátěž.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 753 - objednávání, registrace

Budova J. 

mapa...
Mapka nemocnice

Ordinační hodiny

Po - Pá: 7.00 - 15.30 hod. 

Příjem pacientů

Na přesném datu a hodině vyšetření se dohodnete se svým ošetřujícím lékařem. Je nutné se dostavit včas na stanovenou hodinu a den. Radioaktivní látka je připravována přesně jen pro Vás a je většinou použitelná jen několik minut či desítek minut. Pozdní příchod zpravidla znamená, že vyšetření již nelze provést vůbec. Vyšetření jsou ve většině případů značně finančně nákladná, v řádu tisíců až desetitisíců korun za jedno vyšetření. Proto pokud nebudete moci se z vážných důvodů dostavit na požadovaný termín k vyšetření, je bezpodmínečně nutné toto vyšetření předem zrušit a umožnit tak vyšetření jinému pacientovi.

Podrobná charakteristika

Nukleární medicína je lékařský obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů. Výhodou současných metod nukleární medicíny je neinvazivnost, prakticky absence vedlejších účinků a většinou nízká radiační zátěž. Diagnostické metody umožňují sledovat funkční stav orgánů, jejich metabolickou aktivitu i na molekulární úrovni, zobrazovat různé patologické léze (včetně nádorů), zobrazovat distribuci nádorových antigenů, hormonálních receptorů, neuroreceptorů, aktivity zánětu atd. Terapeutické metody umožňují úspěšně léčit některá nádorová i nenádorová onemocnění. V současné době se rutinně provádí na padesát typů vyšetření a léčebných zákroků.

Oddělení je tvořeno úsekem přípravny radiofarmak, úsekem fyzikálně-elektronickým a vlastní ambulantní částí. 

Výkony provedené na nukleární medicíně (odbornost 407) nejsou pojišťovnami započítávány do vyžádaných výkonů!