Laboratoř poskytuje lékařům nemocnice i mimo nemocnici široké spektrum vyšetření v oblasti bakteriologie, serologie, virologie, parazitologie a imunologie.

Kontakt / umístění

tel.: Pracoviště příjmu vzorků pro bakteriologii a mykologii - 572 529 845.

Nová přístavba budovy biochemie, vstup od nukleární medicíny. Budova N.

mapa...
Mapka nemocnice

Pracovní doba

Po - Pá:  7.00 - 15.30 hod.

So:        6.00 - 14.30 hod. (sobotní provoz - pouze bakteriologická laboratoř)

Ne:        07.00 - 10.00 hod. (potrubní pošta v provozu: 7:30 - 9:45)

Nedělní krátké služby na OKMI

Na OKMI jsou zavedeny nedělní krátké služby z důvodu urychlení zpracování přijatých vzorků a zkrácení doby, kdy bude výsledek odeslán na oddělení, popř. ošetřujícímu lékaři. Po dobu těchto služeb se bude zpracovávat materiál ke zpracování obdržený v neděli do 9.45 hod. potrubní poštou příp. dodaný osobně pouze na OKB . Materiál dodaný v neděli později bude zpracován až následující den (v pondělí). Jedná se především o vzorky k bakteriologickému vyšetření - hemokultury, moče, stěry.

                                                        

Podrobná charakteristika

Z důvodu ukončení výroby antigenu pro stanovení celkových protilátek proti Yersinia enterocolitica oznamujeme, že od 19.7. 2021 zavádíme serologické vyšetřování protilátek proti Yersinia enterocolitica ve třídě IgG a IgA metodou ELISA.


 Změna referenčních mezí u výsledků celkového IgE


Naše laboratoř poskytuje lékařům nemocnice i mimo nemocnici široké spektrum vyšetření v oblasti bakteriologie, serologie, virologie, parazitologie a imunologie. Dále služby ATB střediska, jak pro nemocníční lékaře, tak pro lékaře mimo nemocnici. Nabízíme možnost telefonických konzultací k mikrobiologickým či imunologickým výsledkům. Oddělení Klinické mikrobiologie a imunologie velmi úzce spolupracuje s oddělením Klinické biochemie, v jehož budově část oddělení sídlí.

Oddělení je ve spektru prováděných vyšetření zařazeno do systému Externího hodnocení kvality Akreditačního centra Státního zdravotního ústavu v Praze a SEKK Pardubice. V častých pravidelných kontrolách dosahujeme trvale výborných výsledků. Na základě výše uvedených informací jsme obdrželi od Střediska pro posuzování kvality laboratoří SZÚ Certifikát správné diagnostiky, který každoročně obnovovujeme.

Antibiotické středisko je zapojeno prostřednictvím Národní referenční laboratoře SZÚ do evropského systému EARSS – systém pro monitorování rezistence invazivních bakteriálních kmenů. Kontrolu kvality vyšetření izolátů v zúčastněných laboratořích zajišťuje mezinárodně uznávaný systém NEQUAS (UK), jehož certifikát o kvalitě vlastníme.

Oddělení je ve spektru prováděných vyšetření zařazeno do systému Externího hodnocení kvality Akreditačního centra Státního zdravotního ústavu v Praze. V častých pravidelných kontrolách dosahujeme trvale výborných výsledků. Na základě výše uvedených informací jsme obdrželi od Střediska pro posuzování kvality laboratoří SZÚ Certifikát správné diagnostiky, který každoročně obnovovujeme. Antibiotické středisko je zapojeno prostřednictvím Národní referenční laboratoře SZÚ do evropského systému EARSS – systém pro monitorování rezistence invazivních bakteriálních kmenů. Kontrolu kvality vyšetření izolátů v zúčastněných laboratořích zajišťuje mezinárodně uznávaný systém NEQUAS (UK), jehož certifikát o kvalitě vlastníme.