Laboratoř poskytuje lékařům nemocnice i mimo nemocnici široké spektrum vyšetření v oblasti bakteriologie, serologie, virologie, parazitologie a imunologie.

Kontakt / umístění

tel.: Pracoviště příjmu vzorků pro bakteriologii a mykologii - 572 529 845.

Nová přístavba budovy biochemie, vstup od nukleární medicíny. Budova N.

mapa...
Mapka nemocnice

Pracovní doba

Po - Pá:  7.00 - 15.30 hod.

So:        6.00 - 14.30 hod. (sobotní provoz - pouze bakteriologická laboratoř)

Ne:        13.00 - 16.00 hod.

 

Nově zavedené nedělní krátké služby na OKMI

Od měsíce června 2017 nově zavádíme na OKMI nedělní krátké služby z důvodu urychlení zpracování přijatých vzorků a zkrácení doby, kdy bude výsledek odeslán na oddělení, popř. ošetřujícímu lékaři. Po dobu těchto služeb (od 13.00 hod) se bude zpracovávat materiál obdržený od soboty odpoledne do neděle do 13.00 hod na OKB. Materiál dodaný v neděli po 13:00 hod bude zpracován následující den (v pondělí). Jedná se hlavně o bakteriologická vyšetření – hemokultury, moče, stěry a další, dle potřeby.

                                                        

Podrobná charakteristika

Naše laboratoř poskytuje lékařům nemocnice i mimo nemocnici široké spektrum vyšetření v oblasti bakteriologie, serologie, virologie, parazitologie a imunologie. Dále služby ATB střediska, jak pro nemocníční lékaře, tak pro lékaře mimo nemocnici. Nabízíme možnost telefonických konzultací k mikrobiologickým či imunologickým výsledkům. Oddělení Klinické mikrobiologie a imunologie velmi úzce spolupracuje s oddělením Klinické biochemie, v jehož budově část oddělení sídlí.

Oddělení je ve spektru prováděných vyšetření zařazeno do systému Externího hodnocení kvality Akreditačního centra Státního zdravotního ústavu v Praze a SEKK Pardubice. V častých pravidelných kontrolách dosahujeme trvale výborných výsledků. Na základě výše uvedených informací jsme obdrželi od Střediska pro posuzování kvality laboratoří SZÚ Certifikát správné diagnostiky, který každoročně obnovovujeme.

Antibiotické středisko je zapojeno prostřednictvím Národní referenční laboratoře SZÚ do evropského systému EARSS – systém pro monitorování rezistence invazivních bakteriálních kmenů. Kontrolu kvality vyšetření izolátů v zúčastněných laboratořích zajišťuje mezinárodně uznávaný systém NEQUAS (UK), jehož certifikát o kvalitě vlastníme.

Oddělení je ve spektru prováděných vyšetření zařazeno do systému Externího hodnocení kvality Akreditačního centra Státního zdravotního ústavu v Praze. V častých pravidelných kontrolách dosahujeme trvale výborných výsledků. Na základě výše uvedených informací jsme obdrželi od Střediska pro posuzování kvality laboratoří SZÚ Certifikát správné diagnostiky, který každoročně obnovovujeme. Antibiotické středisko je zapojeno prostřednictvím Národní referenční laboratoře SZÚ do evropského systému EARSS – systém pro monitorování rezistence invazivních bakteriálních kmenů. Kontrolu kvality vyšetření izolátů v zúčastněných laboratořích zajišťuje mezinárodně uznávaný systém NEQUAS (UK), jehož certifikát o kvalitě vlastníme.