Pracoviště provádí kultivační vyšetření aerobní, mikroaerofilní a anaerobní, stanovení citlivosti mikrobů na antimikrobní látky kvalitativně i kvantitativně, přímý průkaz bakteriálních antigenů z klinického materiálu.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 848