Anesteziologicko resuscitační oddělení je akreditované pracoviště s oprávněním k provádění vzdělávání v základním anesteziologickém kmeni. Je jedním z pilířů Uherskohradišťské nemocnice. Jeho součástí je lůžková stanice ARO, jednotka intenzivní péče chirurgických oborů, následná intenzivní péče, anesteziologická stanice a ambulantní část (anesteziologická ambulance, ambulance léčby chronické bolesti, ambulance paliativního týmu a nutriční ambulance).

Kontakt / umístění

Centrální pult ARO:
tel.: 572 529 635

Paliativní péče
tel.: 731 604 159

Budova C (centrální objekt chirurgických oborů).

 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Poskytuje elektivní a akutní anesteziologickou a intenzivní péči pacientům dle nejnovějších vědeckých poznatků, v souladu s aktuálními doporučenými postupy českých i světových odborných společností. Specializovaná péče (neurochirurgie, polytraumata, akutní koronární syndrom) je řešena ve spolupráci s krajskými centry. Superspecializovaná péče (kardiochirurgické zákroky, popáleniny atd.) včetně intenzivní a resuscitační péče dětí je zajištěna po nezbytném zajištění předkladem na odpovídající pracoviště fakultních nemocnic.