Jsme výborně a moderně vybavené pracoviště, které poskytuje kvalitní resuscitační, akutní, intenzivní a anesteziologickou péči dle dostupných poznatků a standardů. V současnosti ARO UHN, a.s. tvoří tyto jednotky: resuscitační oddělení (RES), následná intenzivní péče (NIP), jednotka intenzivní péče chirurgických oborů (JIPCHO), anesteziologický úsek a ambulantní část, pod kterou spadají anesteziologická ambulance, ambulance léčby chronické bolesti a nutriční ambulance.

Kontakt / umístění

Centrální pult ARO:
tel.: 572 529 635

Paliativní péče
tel.: 731 604 159

Budova C (centrální objekt chirurgických oborů).

 

mapa...
Mapka nemocnice