Pracoviště s deseti lůžky dlouhodobé intenzivní péče (DIP) uvedla 3. září 2010 do provozu Uherskohradišťská nemocnice. Lůžka výrazně odlehčovala anesteziologicko-resuscitačnímu oddělení i často zaplněným jednotkám intenzivní péče na dalších nemocničních odděleních. Pracoviště bylo první svého druhu ve Zlínském kraji. 

Pracoviště bylo umístěno v pavilonu č. 11, v sousedství interní JIP. Zřízení pracoviště si vyžádalo jen drobnější stavební úpravy. Nejnákladnější bylo pořízení přístrojového vybavení, klimatizace pokojů a pořízení vhodných lůžek. Do nákupu veškerého zařízení a jeho instalace investovala nemocnice z vlastních zdrojů zhruba šest milionů korun.

Od 1. 1. 2013 došlo k přejmenování pracoviště na oddělení následné intenzivní péče (NIP).

V druhé polovině října se oddělení přestěhovalo do vhodnějších modernějších prostor nově postaveného Centrálního objektu chirurgických oborů (budova C), kde sídlí dodnes.