Konkrétní doporučení, rady a pravidla týkající se pobytu pacientů v Uherskohradišťské nemocnici.

Průběh prvního dne hospitalizace

Oblečení a doklady si pacienti mohou uložit do skříňky na pokoji, mohou ale využít i možnosti uložit si své věci u staniční sestry. Poté se převlečou do pyžama, buď vlastního nebo nemocničního a do županu. Personál pacienty uvede na pokoj, kde jim představí další pacienty, seznámí je s oddělením a léčebným režimem. Ošetřující lékař si po prostudování zdravotní dokumentace každého pacienta a při pohovoru s ním zjistí, jaké léky dlouhodobě užívá. Stanoví lékařský plán péče a pak ho informuje o dalších postupech, které budou v jeho léčbě následovat. Nastíní průběh všech vyšetření a případně zákroků, které ho čekají, přičemž veškerá důležitá sdělení zaznamenává do zdravotnické dokumentace. Sestra se při péči o pacienty řídí podle ošetřujícího lékaře a podle jeho pokynů zajistí například odběr biologického materiálu, tzn. krve a moči pro laboratorní vyšetření. Kromě toho bude průběžně zjišťovat od pacientů informace o jejich dalších zdravotních problémech a všechny údaje zaznamená do zdravotnické dokumentace.

Informovaný souhlas

Veškeré informace o zdravotním stavu musí ošetřující lékař sdělit pacientovi a vysvětlit mu změny nebo další opatření týkající se způsobu jeho léčby. Informovaný souhlas pacienta je pak vyjádřením jeho svobodného rozhodnutí zejména ke složitějším zákrokům nebo odmítnutí navrženého způsobu léčby. Tento doklad musí být přiložen ke zdravotnické dokumentaci.

Stravování pacientů

Chodícím pacientům zajišťuje nemocnice třikrát denně stravu v jídelnách na oddělení. Ležícím pacientům podává zdravotnický personál stravu u lůžka a v případě potřeby je zdravotní sestra nebo ošetřovatelka nakrmí.

Pacienti, kterým to zdravotní stav umožní, si mohou vybrat ze speciálního jídelního lístku.

V nabídce nadstandardní stravy je za 150 korun za den (250 korun doprovod) pět druhů snídaní plus výběr nápojů a ovoce, pět druhů předkrmů nebo polévek, pět druhů obědů, moučníků a také večeří.

Pohyb pacientů po nemocnici, osobní hygiena

Jakékoli odchody z oddělení pacienti musejí hlásit sestře, která vykonává službu. Zejména pro starší a dlouhodobě hospitalizované pacienty nemocnice zabezpečuje rehabilitační cvičení pro zachování jejich soběstačnosti zlepšení úrovně života. Jednotlivá oddělení poskytují vhodné podmínky pro osobní hygienu, umožňují výměnu osobního prádla a ručníků.

Návštěvy v nemocnici

Po domluvě s ošetřujícím personálem je možné navštívit pacienta v podstatě kdykoliv, ovšem upřednostňujeme odpolední hodiny, kdy pacienti už většinou neabsolvují žádná vyšetření respektive léčebné a diagnostické postupy. Mimořádné návštěvy nemocnice povoluje i na ARO nebo na jednotkách intenzivní péče. V těchto případech se ale musí návštěvník obléct do ochranného oděvu a nazout si příslušnou obuv. Návštěvy povoluje i infekční oddělení, ale pouze ve vyhrazených prostorách.

Spolupráce s ošetřujícím personálem

Nejčastěji se pacienti setkávají s nelékařským zdravotnickým personálem, který poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči stanovenou individuálním ošetřovatelským plánem. Sestra pečlivě sleduje a do dokumentace pečlivě zaznamenává veškeré změny zdravotního stavu a upozorňuje na ně lékaře. Za léčbu pacientů odpovídá ošetřující lékař. Každého pacienta a v případě jeho souhlasu i rodinné příslušníky seznámí se zdravotním stavem, s navrženými léčebnými zákroky a s předpokládaným vývojem léčby. Lékař také odpoví na všechny dotazy. Vhodné je také domluvit si s ním individuální schůzku.

Ukončení hospitalizace, propuštění

Po všech skončených vyšetřeních a ošetřeních, která vedla ke zlepšení zdravotního stavu a kdy je možné další péči poskytovat ambulantně v jiných zdravotnických nebo sociálních zařízeních a nebo není-li další péče nutná, jsou pacienti propuštěni. Děje se tak většinou v dopoledních hodinách a podle zdravotního stavu mají pacienti v případě nutnosti nárok i na odvoz sanitkou.