Při návštěvě Uherskohradišťské nemocnice je možnost zaparkovat přímo v nemocničním areálu. Podrobnější informace naleznete v provozním řádu parkovišť UHN a.s.

Vjezdový režim a režim stání 

 • Vjezd a výjezd do nemocnice je umožněn všem vozidlům hlavní bránou. 
 • V celém areálu nemocnice je pohyb vozidel upraven dopravním značením. Maximální povolená rychlost je 30 km/h.
 • Zákaz parkování na travnatých plochách a odstavování vozidel na okrajích vozovky označených žlutou čarou.

Výše parkovného

 • První půlhodina pobytu vozidla v areálu UHN není zpoplatněna
 • Za druhou půlhodinu pobytu vozidla v areálu UHN činí poplatek 20 Kč
 • Za každou další započatou hodinu pobytu vozidla v areálu UHN činí poplatek 25 Kč
 • Poplatek za parkování vozidla v areálu po dobu hospitalizace činí 100 Kč/den. Úhradu provádí pacient v pokladně po předložení vjezdového lístku.
 • Při ztrátě vjezdového lístku vydá vrátnice výjezdový lístek po uhrazení poplatku 500 Kč.  

Bezplatný výjezd

Lístek pro bezplatný výjezd z areálu nemocnice obdrží:

 • Dárci krve.
 • Držitelé průkazu ZTP nebo jejich doprovod. 
 • Klienti ústavů sociální péče, které poskytují pobytové nebo pečovatelské služby, nebo jejich doprovod.
 • Účastnice předporodních kurzů.

Vydání lístku k bezplatnému výjezdu vozidla z areálu nemocnice je podmíněno odevzdáním vjezdového lístku na dotčeném pracovišti, které má za povinnost vedení operativní evidence takto vydaných výjezdových lístků.