Mezi základní hodnoty Uherskohradišťské nemocnice a. s. patří vysoká kvalita a profesionalita poskytované péče, která zajišťuje komplexní péči o pacienta a jeho spokojenost, jakož i spokojenost samotných zaměstnanců. Pro naplnění těchto cílů nemocnice začala budovat ověřené systémy kvality, založené na snižování možných rizik péče a zvyšování bezpečí pacientů, návštěvníků i zaměstnanců.

V budování systému kvality se Uherskohradišťská nemocnice rozhodla projít procesem přípravy k akreditaci dle standardů Spojené akreditační komise, o.p.s. (dále jen SAK), určených přímo pro oblast zdravotnictví. V roce 2016 pak UHN získala akreditaci SAK a je jediným zdravotnickým zařízením ve Zlínském kraji, které je držitelem akreditace SAK.

 

Kvalitu laboratoří v Uherskohradišťské nemocnici potvrzují Osvědčení o splnění podmínek Auditu II dle Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL).