Poskytuje komplexní diagnostiku a léčebně preventivní a posudkovou péči v oblasti plicních chorob a problémů s nimi spojených.

Kontakt / umístění

Budova B, 3. patro.

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Plicní oddělení poskytuje komplexní léčebně-preventivní a posudkovou péči v oblasti pneumoftizeologie pro spádovou oblast přibližně 146 000 obyvatel. Lůžkové oddělení provádí ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (přednosta prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.) komplexní diagnostiku a léčbu onemocnění plic, pleury a mediastina, pokud je ke stanovení diagnózy a léčby nezbytná spolupráce s chirurgem. Oddělení dále provádí péči o traumata hrudníku, konziliární péči pro ostatní oddělení nemocnice a ve spolupráci s onkologickou ambulancí je podávána na lůžkovém oddělení chemoterapie. Ročně je přijato na lůžkové oddělení okolo 1 000 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou pod 6 dnů. Ročně se na oddělení uskuteční cca 500 bronchoskopií, z nichž přibližně třetina ambulantně. Během těchto bronchoskopií je provedeno do 20 transbronchiálních plicních biopsií, 20 perbronchiálních punkcí mezihrudní tkáně a přes 100 bronchoalveolárních laváží. Na lůžkovém oddělení je provedeno 10 - 20 transparietálních biopsií plic nebo pohrudnice a 40 - 50 hrudních drenáží. Otevřených operací plic se ročně provádí kolem 10 - 20 (nejčastěji to jsou resekce části plic pro rakovinu plic a průdušek) a stejný počet videoasistovaných torakoskopií). Na oddělení TRN je ročně hospitalizováno do 10 pacientů s tuberkulózou plic či jiných orgánů, dále 45 až 50 pacientů s nově zjištěnou rakovinou plic a průdušek.

Ve spirometrické laboratoři je provedeno ročně kolem 6 000 základních spirometrických vyšetření, 600 komplexnějších vyšetření (bodypletysmografická a difuse), přes 400 bronchodilatačních a 400 bronchokonstrikčních testů. Konecem roku 2009 bylo zahájeno vyšetřování koncentrace vydechovaného kysličníku dusnatého, který indikuje přítomnost alergického zánětu průdušek.

Ve dvou plicních ambulancích je ročně vyšetřeno kolem 12 500 pacientů (vč. pacientů ambulance kalmetizace).