Poskytuje komplexní diagnostiku a léčebně preventivní a posudkovou péči v oblasti plicních chorob a problémů s nimi spojených. Oddělení se skládá z lůžkové stanice, čtyř ambulancí a bronchoskopického sálu.

Kontakt / umístění

Budova B.

mapa...
Mapka nemocnice

Ordinační hodiny

Tel.: 572 529 565 - registrace, objednání léků

Telefonické i elektronické objednávání receptů v čase od 12:00 - 14:00. Děkujeme za pochopení.

Podrobná charakteristika

Plicní oddělení poskytuje komplexní léčebně-preventivní a posudkovou péči v oblasti pneumoftizeologie pro spádovou oblast přibližně 146 000 obyvatel. Lůžkové oddělení provádí ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (přednosta prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.) a Nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně (prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., FETCS) komplexní diagnostiku a léčbu onemocnění plic, pleury a mediastina, pokud je ke stanovení diagnózy a léčby nezbytná spolupráce s chirurgem. Oddělení dále provádí péči o traumata hrudníku, konziliární péči pro ostatní oddělení nemocnice a ve spolupráci s onkologickou ambulancí je podávána na lůžkovém oddělení chemoterapie. Ročně je přijato na lůžkové oddělení okolo 1 100 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou pod 5,3 dnů. Ročně se na oddělení uskuteční cca 500 bronchoskopií, z nichž přibližně třetina ambulantně. Během těchto bronchoskopií je provedeno do 20 transbronchiálních plicních biopsií, 20 perbronchiálních punkcí mezihrudní tkáně a přes 100 bronchoalveolárních laváží. Na lůžkovém oddělení je provedeno 10 - 20 transparietálních biopsií plic nebo pohrudnice a 40 - 50 hrudních drenáží. Otevřených operací plic se ročně provádí kolem 10 - 20 (nejčastěji to jsou resekce části plic pro rakovinu plic a průdušek) a stejný počet videoasistovaných torakoskopií). Na oddělení TRN jsou ročně hospitalizováni maximálně 4 pacienti s tuberkulózou plic či jiných orgánů, dále 45 až 50 pacientů s nově zjištěnou rakovinou plic a průdušek.

Ve spirometrické laboratoři je provedeno ročně kolem 8 000 základních spirometrických vyšetření, 800 komplexnějších vyšetření (bodypletysmografická a difuse), přes 700 bronchodilatačních a 600 bronchokonstrikčních testů. Konecem roku 2009 bylo zahájeno vyšetřování koncentrace vydechovaného kysličníku dusnatého, který indikuje přítomnost alergického zánětu průdušek.

Ve dvou plicních ambulancích je ročně vyšetřeno kolem 17 500 pacientů (vč. pacientů ambulance kalmetizace).

V roce 2018 oddělení zahájil provoz alergologické ambulance, a to pod vedením MUDr. Arnošta Sobola.

V roce 2019 byla v rámci oddělení nově zřízena i spánková laboratoř (pod vedením MUDr. Pavla Tkadlece) s diagnostikou a zahájením léčby (somnografie).

Ve stejném roce nemocnice také zakoupila přístroj EBUS - Endobronchiální ultrasonografii. Ta výrazně zlepšuje možnosti diagnostiky při vyšetření hrudních orgánů. Díky ní je možné lépe diagnostikovat patologické procesy hrudníku a přesněji určit stadia zhoubných nemocí před plánovanou operací plic.

Projekt roku 2023

Projekt roku 2023