Zdravotně sociální středisko Uherskohradišťské nemocnice a.s. je bezbariérové zařízení, které zahájilo činnost 1. září 2007. Posláním střediska je umožnit seniorům prožít aktivní a důstojné stáří, podporovat jejich nezávislost a samostatnost, zajišťovat jejich potřeby v důstojném prostředí v bezpečí a ochraně založeném na rovných vztazích, kvalifikovaným a motivovaným personálem poskytovat kvalitní a individuální služby a aktivně se podílet při zprostředkování pobytové sociální služby odpovídající požadavku klienta.

Kontakt / umístění

Sesterna
tel.: 572 529 702

Budova O. 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

 Cílová skupina:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

 Věková struktura:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Jak bydlíme:

Ubytování poskytujeme ve třech jednolůžkových, pěti dvoulůžkových a ve čtyřech třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, televizí, rádiem, ledničkou apod. K dispozici je také víceúčelová místnost. Sociální zařízení je zvlášť pro muže a ženy v prostorách střediska. Středisko splňuje podmínky bezbariérovosti. Celková kapacita střediska je 25 lůžek.

Služby neposkytujeme:

Osobám narušujících kolektivní soužití, které mohou ohrozit sebe, ostatní klienty ZSS a pracovníky ZSS. Klienti, kteří nebyli hospitalizování v Uherskohradišťské nemocnici a.s., osobám s akutním infekčním onemocněním a z důvodu plného obsazení střediska.

 Co můžeme nabídnout:

 • ubytování v adekvátně upravených pokojích
 • stravování a všechny druhy diet
 • podporu a péči při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • podporu a péči při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • aktivizační činnost
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klienta

Nepřetržitě po dobu 24 hodin zajišťujeme ošetřovatelskou a zdravotní péči, ostatní služby (jako jsou např. sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, akviziční činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů) jsou zajišťovány podle potřeby v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin. Přístup do společných prostor je klientům umožněn nepřetržitě (TV, rádio, noční četba ...), pokud tím nenarušují soužití s ostatními klienty. Zdravotně sociální středisko pravidelně navštěvuje lékař. O jeho pracovní době jsou klienti informováni již při nástupu od zdravotně sociálního pracovníka nebo od ošetřovatelského personálu.

Úhrada za pobyt:

Pobyt a stravu na středisku si hradí klient sám. Denní úhrada činí za stravu 140 Kč a za pobyt 160 Kč. Pokud by klientovi po zaplacení nákladů za stravu a ubytování za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka k úhradě se poměrně sníží.

Podpora:

Sociální služba poskytovaná Uherskohradišťskou nemocnicí je finančně podporovaná z rozpočtu Zlínského kraje. Za rok 2018 představovala tato podpora částku 3 850 000 Kč.

Soubory ke stažení