Poskytuje nutriční konzilia, edukace a nutriční intervence. Zabezpečuje a garantuje nutriční péči pro pacienty hospitalizované v Uherskohradišťské nemocnici.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 230, 572 529 231

Budova D, v místě interních ambulancích, vyšetřovna č. 4

 

 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Nutriční terapeuti ve spolupráci s lékaři a zdravotními sestrami na jednotlivých odděleních poskytují nutriční konzilia, edukace a nutriční intervence. Zabezpečují a garantují nutriční péči pro pacienty hospitalizované v Uherskohradišťské nemocnici a.s. Na základě požadavku oddělení při zjištění rizika malnutrice doporučují další postup. Bilancující příjem stravy schvalují úpravu nutriční péče.