Zabývá se kompletní léčebně preventivní péčí v oboru ortopedické chirurgie dětí a dospělých, rekonstrukční chirurgií pohybového ústrojí, chirurgií revmatismu a plastickou chirurgií.

Kontakt / umístění

Objednávání do ambulancí (po 13. hodině) na tel. číslech:
tel.: 572 529 400, 572 529 886, 572 529 963

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

VZHLEDEM KE ZHORŠUJÍCÍ SE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI JSME NUCENI OMEZIT ORTOPEDICKOU PLÁNOVANOU OPERATIVU, KTERÁ BY VYŽADOVALA NÁSLEDNOU POOPERAČNÍ INTENZIVNÍ PÉČI (ODD.JIP).


PROVOZ ORTOPEDICKÝCH AMBULANCÍ

- ambulatní péče je nadále zachována pro akutní pacienty a pacienty sledované v pooperačním období.
- péče o novorozence v rámci sonografického screeningu kyčlí je zachována, především u dětských pacientů  s jakoukoli ordinovanou pomůckou z prvního vyšetření v porodnici.
- kontroly, které jsou zbytné /např.: dlouhodobé sledování po TEP kloubů/ se odkládají, nikoli však u pacientů, kteří mají novou změnu stavu po TEP

Ortopedické oddělení se zabývá kompletní léčebně-preventivní péčí v oboru ortopedické chirurgie dětí a dospělých, rekonstrukční chirurgií pohybového ústrojí, chirurgií revmatismu a plastickou chirurgií. Oddělení ortopedie je umístěno ve II. podlaží Centrálního objektu s dvoulůžkovými pokoji. Má vlastní operační sál a 2 ambulance. V oblasti ortopedické chirurgie se pracoviště zabývá veškerou problematikou oboru, včetně náhrad umělých cementovaných a necementovaných kyčelních, kolenních, ramenních a hlezenných kloubů, onkologickou chirurgií, rekonstrukční chirurgií po vrozených vadách a úrazech, endoskopickou chirurgií kloubů (artroskopií). V plném rozsahu se zabývá léčbou vrozených vad kyčlí, nohou a numerických vad končetin. Zároveň se věnuje řešení poúrazových stavů pohybového systému.