Endoprotetická léčba

Implantace umělých kloubních náhrad kyčelních, kolenních a ramenních kloubů. Nově pak implantace umělých hlezenních kloubů a reimplantace TEP kyčlí, kolenou.

Endoskopická léčba

Zahrnuje ošetření ramenních, kolenních, hlezenních a loketních kloubů s využitím artroskopu, včetně složitých rekonstrukčních technik – plastiky předních zkřížených vazů, stabilizace ramenních kloubů, mozaikové plastiky kloubních chrupavek.

Dětská ortopedie

Zahrnuje záchyt a léčbu konzervativní a operační vrozených vývojových vad kyčlí a nohou.

Vybavení oddělení

Ortopedické oddělení má ve své budově dvě ambulance, moderní operační sál, rentgenové pracoviště, JIP a relativně pohodlně vybavenou lůžkovou část. Pokoje pacientů jsou třílůžkové.