Zabezpečuje plnohodnotné ošetření a péči při poranění pohybového aparátu, ambulantní péči poskytuje ve dvou ambulancích, jedna z nich zabezpečuje ošetření v nepřetržitém provozu.

Kontakt / umístění

Registrace CO I.
tel.: 572 529 400, 527 529 886, 572 529 963

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C).


Pacienty, kteří mají zájem o fixaci Opencast, prosíme o zaslání podrobnějších informací vč. data úrazu a poslední lékařské zprávy na email: macala@nemuh.cz. O dalším postupu budete informováni. Více informací viz. níže.

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Traumatologické oddělení zabezpečuje plnohodnotné ošetření a péči při poranění muskuloskeletárního systému. Ambulantní péči poskytujeme ve dvou ambulancích, přičemž jedna z nich zabezpečuje ošetření pacientů v nepřetržitém provozu. Přímo vedle ambulancí se nachází RTG pracoviště a sádrovna. Oddělení přímo spolupracuje s ortopedickou JIP, oddělením ARO, chirurgickým oddělením. Úzká provázanost je i s pracovišti CT a MR a rehabilitačním oddělením. Spolupracuje rovněž s vyššími pracovišti stran traumatologie (Traumacentrum FNOL) a ostatních oborů (neurochirurgie KNTB Zlín, stomatochirgie KNTB Zlín, popáleninová centra FNO, FNMU...). Více jak polovina hospitalizovaných se podrobí operačnímu výkonu na samostatném operačním sále.