Diagnostika a péče o pacienty s neurologickými onemocněními, jako jsou cévní mozkové příhody, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, epilepsie, vertebrogenní a diskogenní onemocnění a další.

Kontakt / umístění

Ambulance + lůžkové oddělení v budově G.

Neurologická JIP - budova C.

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Stěhování - neurologické oddělení

11. 10. se NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ přestěhuje do nově zrekonstruovaných prostor - budova B.

Akutní stavy v tento den ošetří MUDr. Veclová v prostorách ambulance revmatologie - budova D, přízemí.

Od 12. 10. bude NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ plně v provozu na budově B.


Stěhování - neurologická JIP

12. 10. se Neurologická jednotka intenzivní péče přestěhuje do nově zrekonstruovaných prostor - budova B.

V tento den nebudou umožněny návštěvy. Děkujeme za pochopení.


Neurologické oddělení zajišťuje léčbu a diagnostiku celého spektra neurologických diagnóz, od cévní problematiky (CMP), problematiku bolestí zad a pohybového aparátu, degenerativních onemocnění (demence, parkinsonské syndromy, centrální poruchy hybnosti), epilepsie, obecně poruch centrálního i periferního nervového systému. Spádová oblast překračuje hranice okresu, zahrnuje i část okresu Hodonín a Kyjov.

Od 1. 5. 2012 je oddělení nositelem statutu "Iktového centra" a zařadilo se do skupiny 32 specializovaných pracovišť v České republice, která jsou schopna pacientům s cévní mozkovou příhodou poskytnout vysoce odbornou péči.