Diagnostika a péče o pacienty s neurologickými onemocněními, jako jsou cévní mozkové příhody, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, epilepsie, vertebrogenní a diskogenní onemocnění a další.

Kontakt / umístění

Ambulance + lůžkové oddělení v budově G.

Neurologická JIP - budova C.

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

 

Neurologické oddělení zajišťuje léčbu a diagnostiku celého spektra neurologických diagnóz, od cévní problematiky (CMP), problematiku bolestí zad a pohybového aparátu, degenerativních onemocnění (demence, parkinsonské syndromy, centrální poruchy hybnosti), epilepsie, obecně poruch centrálního i periferního nervového systému. Spádová oblast překračuje hranice okresu, zahrnuje i část okresu Hodonín a Kyjov.

Od 1. 5. 2012 je oddělení nositelem statutu "Iktového centra" a zařadilo se do skupiny 32 specializovaných pracovišť v České republice, která jsou schopna pacientům s cévní mozkovou příhodou poskytnout vysoce odbornou péči.