Akupunktura
300 Kč

Vyšetření způsobilosti řidičů k výkonu povolání
1 800 Kč

EMG (prevence profesního poškození vibracemi)
720 Kč