Akupunktura
250 Kč

Vyšetření způsobilosti řidičů k výkonu povolání
1 500 Kč

EMG (prevence profesního poškození vibracemi)
666 Kč