Rok 2014 je možno považovat za přelomový. Pozornost byla věnována především přechodu ze systému pavilónového uspořádání odborných zdravotnických pracovišť chirurgických oborů na centrální uspořádání a jednotný lůžkový fond v nově vybudovaném centrálním objektu, který byl slavnostně otevřen 10.10.2014. Tomu byla přizpůsobena infrastruktura včetně nové dopravní dispozice. Tato stavba se stala největší investicí do zdravotnictví za posledních 10 let v rámci Zlínského kraje. Z hlediska finančního bylo 410 mil. Kč proinvestováno do stavby a další desítky milionů do vybavení přístroji a inventářem. Po vymístění pavilonů chirurgie, urologie, ortopedie, traumatologie a dalších byla východní část areálu izolována a byly zahájeny projekční práce na aktualizaci generelu nemocnice.