Historie Uherskohradišťské nemocnice se začala psát už v roce 1834. Jako o moderním nemocničním zařízení v dnešním smyslu slova se ale dá mluvit zřejmě až v průběhu první světové války. Tehdy tady vznikla zdravotní stanice pro evakuované z východního bojiště. Za další milník v historii zařízení se dá považovat rok 1923, kdy ministerstvo vnitra postoupilo zemi Moravskoslezské na 10 let zdarma nemocniční budovy zdravotní stanice pro vybudování nové nemocnice. Stavební práce a dovybavení areálu skončilo v březnu 1924, kdy zahájila svůj provoz zdejší Zemská nemocnice. Prvním primářem a ředitelem byl odborný asistent brněnské chirurgické kliniky MUDr. František Kudláč.
Od té doby se nemocnice neustále rozvíjela a postupně modernizovala. Významným milníkem novodobé historie byl po organizační stránce přelom let 2004/2005, kdy Zlínský kraj zahájil přípravy na transformaci bývalých okresních nemocnic na obchodní společnosti. Zápis do Obchodního rejstříku, který z Uherskohradišťské nemocnice udělal akciovou společnost Zlínského kraje, byl proveden 22. září 2005.

V současné době Uherskohradišťská nemocnice zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči v základních a specializovaných oborech na osmi odborných pracovištích chirurgických oborů, dvanácti pracovištích interních oborů a na sedmi pracovištích laboratorního komplementu. Nemocnice primárně pečuje o obyvatelstvo z regionu včetně okrajových oblastí sousedních okresů, ale mnohé aktivity nemocnice mají nadregionální charakter. Vize nemocnice „Spokojený pacient + Spokojený zaměstnanec + Hospodaření umožňující rozvoj“ vychází z orientace na spokojeného pacienta, z nabídky dobře vykonávané práce, spolehlivosti personálu, solidnosti osobního a etického přístupu k pacientovi a záruky za provedené zdravotnické výkony. Na prvním místě je tedy kvalita léčebné péče a spokojenost pacientů.