Historie Uherskohradišťské nemocnice se začala psát už v roce 1834. Jako o moderním nemocničním zařízení v dnešním smyslu slova se ale dá mluvit zřejmě až v průběhu první světové války. Tehdy tady vznikla zdravotní stanice pro evakuované z východního bojiště. Za další milník v historii zařízení se dá považovat rok 1923, kdy ministerstvo vnitra postoupilo zemi Moravskoslezské na 10 let zdarma nemocniční budovy zdravotní stanice pro vybudování nové nemocnice. Stavební práce a dovybavení areálu skončilo v březnu 1924, kdy zahájila svůj provoz zdejší Zemská nemocnice. Prvním primářem a ředitelem byl odborný asistent brněnské chirurgické kliniky MUDr. František Kudláč.
Od té doby se nemocnice neustále rozvíjela a postupně modernizovala. Významným milníkem novodobé historie byl po organizační stránce přelom let 2004/2005, kdy Zlínský kraj zahájil přípravy na transformaci bývalých okresních nemocnic na obchodní společnosti. Zápis do Obchodního rejstříku, který z Uherskohradišťské nemocnice udělal akciovou společnost Zlínského kraje, byl proveden 22. září 2005.

V současné době Uherskohradišťská nemocnice zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči v základních a specializovaných oborech na osmi odborných pracovištích chirurgických oborů, dvanácti pracovištích interních oborů a na sedmi pracovištích laboratorního komplementu. Nemocnice primárně pečuje o obyvatelstvo z regionu včetně okrajových oblastí sousedních okresů, ale mnohé aktivity nemocnice mají nadregionální charakter. Vize nemocnice „Spokojený pacient + Spokojený zaměstnanec + Hospodaření umožňující rozvoj“ vychází z orientace na spokojeného pacienta, z nabídky dobře vykonávané práce, spolehlivosti personálu, solidnosti osobního a etického přístupu k pacientovi a záruky za provedené zdravotnické výkony. Na prvním místě je tedy kvalita léčebné péče a spokojenost pacientů.

Rok 2018 posunul Uherskohradišťskou nemocnici o velký kus kupředu. Řeč je především o dokončení výstavby druhé etapy centrálního objektu (firmy GEOSAN Group a.s. a Zlínstav), tedy o budově interny, kde našlo zázemí také dětské oddělení, odborné ambulance a následná intenzivní péče. Sedmipodlažní objekt byl zkolaudován v prosinci 2018. V souvislosti s postupnou dostavbou interního objektu bylo nutné rozšířit prostory hlavního vstupu do nemocnice. K objektu chirurgických oborů nemocnice představila nový vstup, kde umístila bufet s posezením, sociální zázemí a také velmi důležitý informační pult. Do budovy interny se dá projít pomocí spojovacího krčku přímo v přízemí prvního centrálního objektu.

Zároveň s novým vstupem nemocnice uvedla do provozu také odpočinkovou plochu pro pacienty. Pro výstavbu parku využila travnatou část mezi centrálními objekty a „Skleňákem“, kde vybudovala dlážděné chodníky, osázela nové keře, stromy i květiny a umístila odpočinkové lavičky. Do tohoto prostoru také přesunula bustu významné osobnosti, prof. Jana Vignatiho, která stávala před budovou staré chirurgie. Tento prostor už ale nemocnice nevyužívá, a tak bylo okolí sochy značně zanedbané a nedůstojné. Hrdina protifašistického oboje si ale rozhodně význačné místo, jakým dnes park je, rozhodně zaslouží.

Na výstavbu nového centrálního objektu je navázána také realizace potrubní pošty. Prozatím spojuje oba centrální objekty s laboratořemi hematologie, OKB, OKMI. Tento přepravní systém značně usnadňuje transport vzorků i drobného materiálu a urychluje diagnostiku. 

V roce 2018 došlo k demolici bývalého ředitelství a onkologie, k zemi šel i pavilon ortopedie. V průběhu roku se nemocnice také dohodla se Zlínským krajem na zásadní rekonstrukci budovy č. 14, kde sídlí plicní oddělení, neurologie, rentgeny a onkologie.