U pacientů, kteří jsou pojištěni u nesmluvních pojišťoven, poskytuje Uherskohradišťská nemocnice a. s. pouze nutnou a neodkladnou zdravotní péči (ošetření úrazů, nově vzniklá akutní onemocnění, akutní zhoršení zdravotního stavu a neodkladný porod).