Provádí vyšetření prsů na speciálním rtg přístroji - mamografu, je zapojeno do celostátního programu mamografického screeningu, který věnuje zvýšenou pozornost prevenci. Provádí také sono vyšetření prsů u žen, mužů a dětí.

Kontakt / umístění

Budova B, 2. NP

tel.: 572 529 782, 572 529 787

Žádost o zasílání obrazové dokumentace
e-mail: mamo@nemuh.cz

Pacientky, které se objednávají na naše pracoviště poprvé a dříve dojížděly na mamografické vyšetření do jiných zdravotnických zařízení, musí mít u sebe žádanku od ošetřujícího lékaře (neplatí v případě samoplátkyň) spolu s výsledky posledního vyšetření prsů (platné pro indikované pacientky i samoplátkyně).

Před samotným termínem vyšetření na našem oddělení, prosíme pacientky o kontaktování předchozího navštěvovaného zařízení a zajištění přeposlání mamografických snímků v elektronické podobě. Písemná i obrazová dokumentace je vyžadována také u žen, které mají zájem o sonografické vyšetření prsů, a dříve docházely na jiné pracoviště.

Děkujeme za spolupráci!

mapa...
Mapka nemocnice

Ordinační hodiny

Po - Pá: 7.00 - 15.00 hod.

Na vyšetření je nutno se předem objednat buď na telefonním čísle 572 529 782, 572 529 787 nebo osobně na registraci radiodiagnostického oddělení. Pro objednání si dopředu připravte vaše číslo pojištěnce (rodné číslo) a rok posledního vyšetření prsů. Objednává se na domluvený čas, celková doba vyšetření je různá, podle nutnosti provedení dalších doplňujících vyšetření, přibližně se jedná o 30 minut až 2 hodiny.

Objednávky online (pouze na mamografii !!!!) přes webové stránky UHN zde.

Objednávky na sonografii prsou - osobně nebo telefonicky.

Děkujeme za spolupráci!

Podrobná charakteristika

Mamografické vyšetření slouží k vyšetření prsů a provádí se na speciálním rtg přístroji - mamografu. Mamografické oddělení Uherskohradišťské nemocnice a. s. je zapojeno do Programu mamografického screeningu v České republice. 

Screening je celostátní zdravotnický program, který umožňuje časný záchyt zhoubných nádorů prováděním preventivních vyšetření v populaci. Mamografický screening je preventivní vyšetření žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění - jedná se o tzv. bezpříznakové ženy, vyšetření se provádí ve screeningových mamodiagnostických centrech.

Více informací naleznete také na mamo.cz