Pracoviště ambulantního typu provádí mamografická vyšetření a preventivní vyšetření prsů umožňující včasný záchyt zhoubných i nezhoubných nádorů. Diagnostiku provádí u žen, mužů i dětí. Je zapojeno do Programu mamografického screeningu v České republice, přičemž právě screeningová mamografie je nejčastějším výkonem.

Kontakt / umístění

Budova B, 2. NP

tel.: 572 529 782, 572 529 787

Žádost o zasílání obrazové dokumentace
e-mail: mamo@nemuh.cz

Pacientky, které se objednávají na naše pracoviště poprvé a dříve dojížděly na mamografické vyšetření do jiných zdravotnických zařízení, musí mít u sebe žádanku od ošetřujícího lékaře (neplatí v případě samoplátkyň) spolu s výsledky posledního vyšetření prsů (platné pro indikované pacientky i samoplátkyně).

Před samotným termínem vyšetření na našem oddělení, prosíme pacientky o kontaktování předchozího navštěvovaného zařízení a zajištění přeposlání mamografických snímků v elektronické podobě. Písemná i obrazová dokumentace je vyžadována také u žen, které mají zájem o sonografické vyšetření prsů, a dříve docházely na jiné pracoviště.

Děkujeme za spolupráci!

mapa...
Mapka nemocnice

Ordinační hodiny

Po - Pá: 7.00 - 15.00 hod.

Na vyšetření je nutno se předem objednat buď na telefonním čísle 572 529 782, 572 529 787 nebo osobně na registraci radiodiagnostického oddělení. Pro objednání si dopředu připravte vaše číslo pojištěnce (rodné číslo) a rok posledního vyšetření prsů. Objednává se na domluvený čas, celková doba vyšetření je různá, podle nutnosti provedení dalších doplňujících vyšetření, přibližně se jedná o 30 minut až 2 hodiny.

Objednávky online (pouze na mamografii !!!!) přes webové stránky UHN zde.

Objednávky na sonografii prsou - osobně nebo telefonicky.

Podrobná charakteristika

Screening je celostátní zdravotnický program, který umožňuje časný záchyt zhoubných nádorů prováděním preventivních vyšetření v populaci. Mamografický screening je preventivní vyšetření žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění - jedná se o tzv. bezpříznakové ženy. Více informací naleznete také na mamo.cz

Pracoviště provádí také sonografie, core-cut biopsie prsů a měkkých tkání, magnetickou rezonanci prsou, duktografie, předoperační značení tumorových ložisek pomocí lokalizačních drátků, značení místa biopsie či tumoru lokalizačními klipy a nově ionizujícími zrny. Úzce spolupracuje s chirurgickým, onkologickým a patologickým oddělením UHN a od roku 2023 také s detašovaným pracovištěm KOC Zlín. Provozuje mamární indikační komisi, která stanovuje optimální individuální plán léčby pro pacientky s diagnózou rakoviny prsu. Těmto ženám následně zajišťuje téměř všechny terapeutické výkony – operaci, podání chemoterapie, hormonální léčbu a nově i biologickou léčbu. Spolupracuje s Mammacentrem Olomouc, které pacientkám provádí vakuové biopsie, konzultace mmgr snímků a v případě potřeby zajišťuje i následnou terapii.