Od roku 1996 se na radiodiagnostickém oddělení prováděla mamografická vyšetření. Po obdržení oprávnění mamografického screeninngu v roce 2007 se z radiodiagnostického oddělení vyčlenilo samostatné pracoviště. Mamografické vyšetření slouží k vyšetření prsů a provádí se na speciálním mamografu. Oddělení je zapojeno do Programu mamografického screeningu v České republice.