Laboratoř se širokým spektrem vyšetření v oblasti klinické biochemie a imunochemie. Analýza vzorků krve, moče a ostatních tělních tekutin.

Kontakt / umístění

Od 11.5. zavádíme na Oddělení klinické biochemie stanovení celkových protilátek proti SARS COV2 (Covid 19).

Vyšetření nabízíme také pro samoplátce. Metoda odráží aktuální stav imunitního systému v den odběru. Protilátky jsou detekovatelné nejdříve za 5 dní po projevu symptomů nemoci, obvykle za 10-14dní. Nákaza může probíhat i bezpříznakově.

Výsledek stanovení je k dispozici do 1 hodiny po odběru krve neslouží jako doklad o bezinfekčnosti (pro cesty do zahraničí).
V případě pozitivního testu doporučujeme konfirmaci metodou PCR /ze stěru/. Cena testu stanovení protilátek je včetně odběru 581 kč. Na vyšetření není nutné se objednávat, spočívá v odběru žilní krve na OKB Uherskohradišťské nemocnice. Případné dotazy na tel: 572 529 856, 572 529 770. Vyšetření provádíme pouze v pracovní době: pondělí - pátek (7 - 15 hod.). 

Umístění:

Budova I (modrá budova vedle Centrálního objektu). V budově je umístěna i laboratoř sérologie a imunologie, která je součástí Oddělení klinické mikrobiologie (OKMI).

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Klinická biochemie je  jedním ze základních paraklinických oborů, který významně přispívá ke stanovení diagnózy onemocnění, jeho prognózy a účinnosti terapie. Naše laboratoř poskytuje široké spektrum vyšetření lékařům nemocnice, praktickým lékařům a veterinářům. Provádíme rutinní, statimová a speciální vyšetření krve, moče, stolice a ostatních tělních tekutin, jako je např. mozkomíšní mok, výpotek, punktát, apod. Provádíme celou řadu testů v oblasti endokrinologie, osteologie, tumorových markerů, hormonů, stanovujeme hladiny vybraných léčiv a antibiotik, drogový screening. Analytický provoz zajišťujeme nepřetržitě 24 hodin denně. Disponujeme moderním technickým a přístrojovým vybavením, které obsluhuje kolektiv plně kvalifikovaných laborantů pod vedením vysokoškolských odborníků. Používáme špičkové diagnostické soupravy renomovaných výrobců. Úroveň kvality práce, přesnosti a správnosti vyšetřovacích metod je sledována pomocí systému vnitřní kontroly kvality. Laboratoř má podrobně propracovaný systém externí kontroly kvality a s maximální úspěšností se účastní celostátních i mezinárodních kontrol zařazených do systému externího hodnocení kvality (SEKK, DEQAS). V letech 2011 a 2012 jsme splnili podmínky k udělení Auditu I a Auditu II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL). V roce 2016 jsme prošli úspěšně Dozorovým auditem NASKLu.

Oddělení klinické biochemie nabízí také široké spektrum vyšetření veřejnosti  (soukromým osobám -  samoplátcům) - bez ordinace lékaře a s možností konzultace s našimi atestovanými odborníky. V případě zájmu se telefonicky informujte. Ceník některých vyšetření naleznete na našich stránkách (viz níže).     

Dokumenty ke stažení