Laboratoř se širokým spektrem vyšetření v oblasti klinické biochemie a imunochemie. Analýza vzorků krve, moče a ostatních tělních tekutin.

Kontakt / umístění

  • Na Oddělení klinické biochemie provádíme stanovení protilátek proti SARS COV2 S (covid-19).

Jde o kvantitativní stanovení směsné hladiny protilátek IgM a IgG proti „spikovému“ (hrotovému) proteinu viru metodou imunochemiluminiscence od firmy ROCHE .

Test spočívá v odběru žilní krve.

Vyšetření nabízíme také pro samoplátce.

Metoda odráží aktuální stav imunitního systému v den odběru.

Protilátky jsou detekovatelné nejdříve za 15-20 dní po projevu symptomů nemoci.

Nákaza může probíhat i bezpříznakově.

Výsledek stanovení je k dispozici v den odběru (obvykle do 2-3hodin po odběru).

Laboratoř vydá v případě potřeby výsledkový list, nebo certifikát o výsledku stanovení

(v českém a anglickém jazyce).

Cena testu stanovení protilátek, včetně odběru, je 578 Kč.

Na vyšetření není nutné se předem objednávat.

Vyšetření provádíme pouze v pracovní dobu: pondělí – pátek, 7 – 14: 30

Případné dotazy na telefonu 572 529 770, 572 529 778

 

 

  • Budova I (modrá budova vedle Centrálního objektu). V budově je umístěna i laboratoř sérologie a imunologie, která je součástí Oddělení klinické mikrobiologie (OKMI).
mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Klinická biochemie je  jedním ze základních paraklinických oborů, který významně přispívá ke stanovení diagnózy onemocnění, jeho prognózy a účinnosti terapie. Naše laboratoř poskytuje široké spektrum vyšetření lékařům nemocnice, praktickým lékařům a veterinářům. Provádíme rutinní, statimová a speciální vyšetření krve, moče, stolice a ostatních tělních tekutin, jako je např. mozkomíšní mok, výpotek, punktát, apod. Provádíme celou řadu testů v oblasti endokrinologie, osteologie, tumorových markerů, hormonů, stanovujeme hladiny vybraných léčiv a antibiotik, drogový screening. Analytický provoz zajišťujeme nepřetržitě 24 hodin denně. Disponujeme moderním technickým a přístrojovým vybavením, které obsluhuje kolektiv plně kvalifikovaných laborantů pod vedením vysokoškolských odborníků. Používáme špičkové diagnostické soupravy renomovaných výrobců. Úroveň kvality práce, přesnosti a správnosti vyšetřovacích metod je sledována pomocí systému vnitřní kontroly kvality. Laboratoř má podrobně propracovaný systém externí kontroly kvality a s maximální úspěšností se účastní celostátních i mezinárodních kontrol zařazených do systému externího hodnocení kvality (SEKK, DEQAS). V letech 2011 a 2012 jsme splnili podmínky k udělení Auditu I a Auditu II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL). V roce 2016 jsme prošli úspěšně Dozorovým auditem NASKLu.

Oddělení klinické biochemie nabízí také široké spektrum vyšetření veřejnosti (soukromým osobám -  samoplátcům) - bez ordinace lékaře a s možností konzultace s našimi atestovanými odborníky. V případě zájmu se telefonicky informujte. Ceník některých vyšetření naleznete na našich stránkách (viz níže).     

Dokumenty ke stažení