• OKB nabízí pro veřejnost - samoplátce - širokou škálu laboratorních vyšetření, které lze stanovit i bez doporučení a žádanky lékaře, popř. po poradě s odborníky v laboratoři.
  • Veškerý odběrový materiál a odběr vzorku poskytujeme samoplátcům zdarma.

  • Vyšetření lze rozdělit i na jednotlivé analyty a libovolně kombinovat.

  • Ke konzultaci jsou kdykoliv připraveni  - lékař z biochemie kl. 778 a další VŠ pracovníci, kl. 778, 770. 

 

Drogy – screening moč

Vyšetření na přítomnost drog umožňuje zjištění zneužívání drog, pomáhá při kontrole dodržování terapie a abstinence v odvykacích léčebných programech a v akutních případech slouží i k odlišení intoxikace od příznaků abstinenčního syndromu.

Stanovení benzodiazepinů, kokainu, amphetaminu, THC-marihuany, hašiše, opiátů, morfinu, barbituranů, methadonu a extáze.

Cena :  718 Kč

Materiál : moč

 

Vyšetření moč + sediment

Vyšetření močového sedimentu představuje mikroskopické vyšetření, při kterém se zjišťuje v moči přítomnost: bílých krvinek, červených krvinek, epitelových buněk (buňky výstelky ledvinných kanálků a vývodných cest močových), válců (vznikajících výhradně v kanálcích ledvin), bakterií, kvasinek, krystalů, hlenu, tuků, spermií nebo parazitů (Trichomonas vaginalis). Je důležité pro diagnostiku poškození ledvin a vývodných cest močových.

Vyšetření moče chemicky a mikroskopicky

Cena : 48 Kč

Materiál : čerstvá moč

 

Těhotenský test

Dá se říci, že nejspolehlivější bývá stanovení hCG z krevního séra. Pomocí krevního testu lze zjistit těhotenství již v koncentraci 2 mIU/ml. U 5% z budoucích maminek je možné toto množství najít v krvi již 8. den po oplodnění, většinou se ale zjistí až v 11. dnu po oplodnění.

Stanovení hladiny HCG + beta

Cena : 256 Kč

Materiál : sérum

 

Hemoglobin ve stolici

Kvantitativní stanovení krve ve stolici

Stanovení lidského hemoglobinu při skrytém (okultním) krvácení ve stolici využitím tohoto testu je jednoduchým a spolehlivým screaningovým vyšetřením kolorektálních karcinomů – rakoviny střev a konečníku, všech forem roztroušených střevních polypů, nespecifických střevních zánětů (Crohnova choroba, ulcerozní kolitida).

Stanovení FOB

Cena : 133 Kč

Materiál : stolice

 

Homocystein

Zvýšený homocystein představuje nezávislý rizikový faktor pro předčasný výskyt kardiovaskulárního onemocnění.

Stanovení Hcy

Cena : 628 Kč

Materiál : sérum

 

Štítná žláza

Při podezření na onemocnění štítné žlázy se v krvi stanovují volné frakce hormonů štítné žlázy (FT4, FT3), tyreoidální stimulační hormon (TSH), v další fázi také protilátky proti štítné žláze.

Thyreotropin, TSH se tvoří a je uvolňován z předního laloku hypofýzy, stimuluje produkci a sekreci metabolicky aktivních thyreoidálních hormonů.

Trijódthyronin T3 a thyroxin T4 regulují v periferních tkáních biochemické procesy, které jsou nezbytné pro normální vývoj a metabolickou a nervovou aktivitu.

Stanovení: TSH, fT4

Cena : 229 Kč + 238 Kč

Celkem : 467 Kč

Materiál : sérum

 

Štítná žláza v těhotenství

V těhotenství se zvyšují nároky na funkci štítné žlázy, takže řada žen je z hlediska štítné žlázy rizikových, např. mají pozitivní protilátky proti štítné žláze nebo trpí nedostatkem jódu. Včasným vyšetřením co nejdříve po zjištění těhotenství a ideálně ještě před otěhotněním lze odhalit rizikové ženy a správnou léčbou zabránit následkům neléčené poruchy.

Stanovení TSH, fT4 , anti TPO

Cena : 229 Kč + 238 Kč + 538 Kč

Celkem : 1 005 Kč

Materiál : sérum

 

Glykemie a kompenzace diabetu

Vyšetření hladiny cukru-glykemie v krvi (glykémie) a kompenzace diabetu (stanovení glykovaného hemoglobinu)

Stanovení: Glykovaný hemoglobin, hladina glukózy – žilní, kapilární

Cena : 265 Kč + 20 Kč

Celkem : 285 Kč

Materiál : plná krev a sérum

 

Jaterní testy

Jde především o stanovení krevní hladiny několika enzymů (ALT, AST, GMT, ALP), které odrážejí stav jaterní buňky či buněk výstelky žlučových cest. Dalším základním parametrem je hladina bilirubinu, žlutého krevního barviva. Každý ze jmenovaných parametrů nějakým způsobem odráží stav (a částečně i funkci) jaterní tkáně. Jejich zvýšení je velmi citlivým ukazatelem, že něco s našimi játry, žlučovými cestami nebo žlučníkem, není v pořádku.

Stanovení Bil.T, ALT, AST, GMT, ALP

Cena : 21 Kč + 23 Kč + 23 Kč + 27 Kč + 23 Kč

Celkem : 117 Kč

Materiál : sérum

 

Lipidový soubor

Vyšetření odhalí poruchy metabolismu lipidů (poruchy transportu lipidů a poruchy jejich ukládání), které přímo souvisí s rozvojem aterosklerózy a kardiovaslulárních onemocnění, jako je např. ischemická choroba srdeční.

Stanovení : Cholesterol, Triacylglyceroly, HDL chol.,, LDL chol., ApoA, ApoB 

Cena : 30 Kč + 36 Kč + 65 Kč + 78 Kč + 266 Kč + 266 Kč

Celkem : 741 Kč

Materiál : sérum

 

Onemocnění ledvin

Chronická onemocnění ledvin v raném stádiu často nemívají žádné příznaky a nezpůsobují žádné obtíže. Člověk může ztratit až 90 % funkce ledvin, aniž by měl jakékoliv příznaky.

Funkční vyšetření ledvin umožňuje posoudit, zda je funkce ledvin fyziologická či snížená, a určit stupeň tohoto snížení. K základním metodám patří vyšetření glomerulární filtrace (GF), kdy stupeň snížení GF určuje stupeň závažnosti poškození ledvin.

Stanovení: Urea, Kreatinin, Cystatin C (GF), Na, K, Cl

Cena : 23 Kč + 22 Kč + 360 Kč + 26 Kč + 28 Kč+ 19 Kč

Celkem :  478 Kč

Materiál : sérum

 

Kostní metabolismus

Hodnota vápníku v krvi neříká přímo kolik ho je v kostech, ale spíše kolik vápníku cirkuluje v krvi. Za udržování koncentrace vápníku v krvi v úzkém rozmezí je odpovědný parathormon a vitamín D. Společné stanovení vápníku a parathormonu pomáhá stanovit, zda příštitná tělíska fungují normálně. 

Vitamín D patří spolu s PTH a kalcitoninem k hlavním biologickým regulátorům kalciového a fosfátového metabolizmu. Základním patogenetickým mechanizmem při vzniku osteoporózy je druhotná hyperparathyreóza vznikající v důsledku deficitu vitamínu D a poklesu absorpce kalcia ve střevě. Deficit vitamínu D ve stáří se může manifestovat nejen postižením kostního metabolizmu ve smyslu osteomalacie nebo osteoporózy, ale i zhoršením některých systemových onemocnění (poruchy imunity, myopatie nebo zhoršení tolerance glukózy).

Parathormon PTH je polypeptid produkovaný příštítnými tělísky, který reguluje koncentraci kalciového kationu v extracelulární tekutině. Vyšetření PTH je vhodné provést při projevech hyperparathyreoidismu, mezi které patří především zvýšená osteolýza, prořídnutí struktury kosti, kostní cysty, patologické fraktury a deformace skeletu. Zvýšená koncentrace vápníku v séru má dále za následek svalovou slabost, myopathie, zvýšený výskyt žaludečních a duodenálních vředů a akutních pankreatitid.

Osteáza (kostní frakce alkalické fosfatázy). Je lokalizována v membráně osteoblastů a odráží jejich aktivitu. Je markerem novotvorby kostí a je proto zvýšena u poruch kostního metabolismu se zvýšeným kostním obratem.

Osteokalcin je polypeptid, který se dostává do cirkulace při novotvorbě kolagenu osteoblasty. Je vhodný ke kontrole osteoblastické aktivity, která bývá léčbou tlumena současně s aktivitou osteoklastů. Koncentrace osteokalcinu při léčbě nemá klesnout pod spodní referenční mez. Avšak pokud se po zahájení léčby kalcitoninem koncentrace osteokalcinu nesnižuje, nebo se během léčby opět zvyšuje, je to známkou nízké účinnosti léčby a důvodem k úpravě dávkování.

Stanovení: Vápník, D vitamin – celkový, PTH – parathormon, Osteáza, Osteokalcin

Cena: 25 Kč + 1904 Kč + 731 Kč + 748 Kč + 689 Kč

Celkem : 4 097 Kč

Materiál : sérum

 

Ceny jsou uvedeny dle aktuální hodnoty bodu pro samoplátce.

aktualizace 8. 2. 2018