Komplexní péče o pacienty od narození do 18 let - pediatrická, intenzivní, před- a pooperační, poúrazová a rehabilitační.

Kontakt / umístění

Budova D (nový pavilon interny - CO2): ambulance a lůžkové oddělení;                     

Budova A: novorozenecké oddělení a novorozenecká JIP

mapa...
Mapka nemocnice

Přinést s sebou

Občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny, doporučení od svého ošetřujícího lékaře, osobní zdravotnické pomůcky a trvale užívané léky, kompenzační pomůcky (brýle, kontaktní čočky), věci osobní hygieny (pleny, ručník, vložky), domácí oblečení, pyžamo, přezůvky, oblíbenou hračku, notebook (možnost připojení na WiFi), mobilní telefon.

Podrobná charakteristika

Dětské oddělení je akreditovaným pracovištěm ministerstva zdravotnictví. Respektuje Chartu práv hospitalizovaných dětí. Poskytuje lůžkovou komplexní péči (tj. pediatrickou, intenzivní, před a pooperační, poúrazovou a rehabilitační) pacientům od narození do 18 let na spádovém území okresu Uherské Hradiště, přičemž řada pacientů je i mimospádových. Většina handicapovaných pacientů pochází ze tří velkých ústavů sociální péče umístěných v okrese Uherské Hradiště. Součástí dětského oddělení je novorozenecké oddělení (počet narozených dětí za rok přesahuje 1 400). Na dětské oddělení je ročně přijato přes 2 200 dětí, většina pacientů do 6 let pak s doprovodem rodiče či jiného blízkého příbuzného. Průměrná ošetřovací doba je 3 dny. O pacienty se starají pediatři a specialisté pro dětskou alergologii a imunologii, endokrinologii a diabetologii, gastroenterologii, kardiologii a revmatologii, nefrologii, obezitologii a neonatologii a také praktický lékař pro děti a dorost. K oddělení je přičleněna lékařská služba první pomoci pro děti. Péči doplňuje mateřská a základní škola. Dětské oddělení disponuje pokoji se dvěma nebo čtyřmi lůžky. V každém pokoji je televize a komunikační zařízení, umožňující přepojování telefonických hovorů přímo k lůžku. Každá dvojice pokojů má vlastní sociální zařízení. Součástí dětského oddělení je jednotka intenzivní péče se sedmi lůžky a neonatologická jednotka intenzivní péče se čtyřmi lůžky. Stravování pacientů a jejich doprovodu je zajišťováno formou tabletového systému z centrální kuchyně přímo k lůžku. Dětské oddělení provádí všechny výkony odpovídající nemocnici okresního typu. A některé další:

  • pH-metrie
  • ambulantní monitorování krevního tlaku
  • pulsní Holter
  • sonografie mozku, břicha, srdce, ledvin
  • chloridy v potu
  • clonidinový test
  • inzulinový test
  • EKG pro sportovce
  • spirometrie
  • punkce štítné žlázy

Tradiční pediatrické semináře

Pediatrické semináře pořádané dětským oddělením Uherskohradišťské nemocnice a. s. jsou otevřeny pro všechny zájemce o pediatrii, pro odborné lékaře, lékaře z nemocnice i z praxe a to nejen z našeho okresu. Semináře jsou pořádány nepřetržitě od roku 1947. V současné době se konají 6x do roka.

Připojené soubory