Dětské oddělení poskytuje komplexní lůžkovou a ambulantní péči (tj. pediatrickou, intenzivní, před a pooperační, poúrazovou a rehabilitační) pacientům od narození do 19 let. Má akreditaci II. stupně, respektuje Chartu práv hospitalizovaných dětí.

Kontakt / umístění

Budova D, 5. NP: ambulance a lůžkové oddělení;                                                                  

Budova A: novorozenecké oddělení a novorozenecká JIP

mapa...
Mapka nemocnice

Přinést s sebou

Občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny, doporučení od svého ošetřujícího lékaře, osobní zdravotnické pomůcky a trvale užívané léky, kompenzační pomůcky (brýle, kontaktní čočky), věci osobní hygieny (pleny, ručník, vložky), domácí oblečení, pyžamo, přezůvky, oblíbenou hračku, notebook (možnost připojení na WiFi), mobilní telefon.

Podrobná charakteristika

Ambulantní část zahrnuje široké spektrum odborností, vč. všeobecné dětské ambulance, ambulance dětské kardiologie a revmatologie, dětské endokrinologie a diabetologie, dětské nefrologie, dětské obezitologie, dále neonatologickou ambulanci, ambulanci alergologie a klinické imunologie a ambulanci dětské gastroenterologie a nutriční terapie a regionální centrum pro cystickou fibrózu. Součástí ambulantního provozu je i stacionář se dvěma lůžky a samostatná vyšetřovna pro sonografii. K oddělení je přičleněna ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, lékařská služba první pomoci a laktační poradna. V prostorách dětských ambulancí je dále umístěna ambulance dětské neurologie a ortopedové zde provádějí vyšetření dětských kyčlí.  

Lůžková část zahrnuje 20 standardních lůžek pro pacienty a 10 lůžek pro jejich doprovod. Zdravotní péči doplňuje herní terapie a mateřská a základní škola. Součástí dětského oddělení je plně vybavená jednotka intenzivní péče nižšího stupně se 6 lůžky (2 lůžka s možností vedení ventilační podpory HFNC). V souladu se současnými trendy v pediatrii je průměrná ošetřovací doba velmi krátká a důraz je kladen na ambulantní péči.

Novorozenecké oddělení navazuje na porodnicko gynekologické oddělení, zabezpečuje péči o novorozence od 34. týdne gestace, s hmotností nad 1500 g. V roce 2022 získalo statut Perinatologického centra intermediální péče.

Tradiční pediatrické semináře

Pediatrické semináře pořádané dětským oddělením Uherskohradišťské nemocnice a. s. jsou otevřeny pro všechny zájemce o pediatrii, pro odborné lékaře, lékaře z nemocnice i z praxe a to nejen z našeho okresu. Semináře jsou pořádány nepřetržitě od roku 1947. V současné době se konají 6x do roka.

Připojené soubory