Jak zvládnout návštěvu v nemocnici na výbornou?

 • Na návštěvu se psychicky připravte.
 • Vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta zvolte přiměřenou dobu, délku návštěvy a počet lidí, kteří se jí zúčastní.
 • Při návštěvě berte ohled také na ostatní nemocné.
 • Respektujte chod oddělení a k personálu přistupujte s důvěrou.
 • Pacienta se snažte povzbudit a uklidnit, posilujte v něm vůli po léčbě a uzdravení.
 • Vyslechněte jeho názory a respektujte je.
 • Pokud pacientovi při loučení sdělíte termín příští návštěvy, rozhodně jej dodržte.

Co raději na návštěvu do nemocnice nenosit?

 • Květiny v květináčích ani jiné předměty a věci, které mohou být zdrojem infekce.
 • Řezané květiny při pobytu nemocného na oddělení operačních oborů.
 • Větší množství ovoce a potravin, které rychle podléhají zkáze.
 • Potraviny noste s přihlédnutím k pacientově dietě, pokud potřebujete poradit neostýchejte se s dotazem obrátit na ošetřujícího lékaře.
 • Dětem nenoste hlučné a nebezpečné hračky.
 • Na návštěvu rozhodně nepatří cigarety a alkohol.

Návštěvní hodiny jednotlivých pracovišť

Anesteziologicko resuscitační oddělení

Po – Pá: 15: 00 – 17:00

Víkend, svátky: 14:00 – 16:00

Po dohodě s ošetřujícím lékařem lze návštěvu uskutečnit i mimo vyhrazenou dobu.


Následná intenzivní péče (NIP)

Denně: 14:30 – 16:30


Jednotka intenzivní péče CHO

Po – Pá: 15: 00 – 17:00

Víkend, svátky: 14:00 – 16:00

Po dohodě s ošetřujícím lékařem lze návštěvu uskutečnit i mimo vyhrazenou dobu.


Dětské oddělení

Denně: 14:15 - 19:00

Po dohodě s ošetřujícím lékařem lze návštěvu uskutečnit i mimo vyhrazenou dobu.


Dětská JIP

Denně: 14:00 - 17:30

Po dohodě s ošetřujícím lékařem lze návštěvu uskutečnit i mimo vyhrazenou dobu. (1 osoba nad 15 let).


Chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie (CO I)

Po – Pá: 15: 00 – 17:00

Víkend, svátky: 14:00 – 16:00

Ošetřujícího lékaře je možné navštívit denně do 15.30 hod. nebo po telefonické domluvě.


Interna K, L, S, T, JIP

Po – Pá: 15: 00 – 17:00

Víkend, svátky: 14:00 – 16:00

Po dohodě s ošetřujícím lékařem lze návštěvu uskutečnit i mimo vyhrazenou dobu.


Neurologické oddělení

Denně: 14:00 – 16:00


Neurologická JIP

Denně: 14:00 – 17:00

Věkové omezení: od 10 let


Oddělení následné péče

Denně: 14:00 – 16:30

Po dohodě s ošetřujícím lékařem lze návštěvu uskutečnit i mimo vyhrazenou dobu. Dětem do 10 let nejsou návštěvy doporučovány.


Oddělení ošetřovatelské péče

Denně: 14:00 – 16:30

Po dohodě s ošetřujícím lékařem lze návštěvu uskutečnit i mimo vyhrazenou dobu. Dětem do 10 let nejsou návštěvy doporučovány.


Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny

Denně: 14:30 – 16:30

Po dohodě s ošetřujícím lékařem lze návštěvu uskutečnit i mimo vyhrazenou dobu.


Plicní oddělení

Denně: 14:00 – 16:00

Po dohodě s ošetřujícím lékařem lze návštěvu uskutečnit i mimo vyhrazenou dobu.


Porodnicko gynekologické oddělení

Denně: 13:00 – 17:00

Na pooperačním pokoji nejsou návštěvy povoleny.


Infekční oddělení

Návštěvy na oddělení v individuálních případech po domluvě s lékařem.