OMEZENÍ NÁVŠTĚV VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Usnesením vlády ČR se v daném období zakazují návštěvy na oddělních poskytující akutní lůžkovou péči s výjimkami a za dodržení podmínek stanovených v usnesení ze dne 26.2.2021. Jejich platné znění včetně přiloženého dokumentu s plným zněním vládního usnesení lze najít ZDE

NEMOCNICE ZLÍNSKÉHO KRAJE VZHLEDEM K AKTUÁLNÍMU NEPŘÍZNIVÉMU VÝVOJI EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVŠTĚVY PACIENTŮ NEDOPORUČUJÍ.

Uherskohradišťská nemocnice umožní návštěvy při splnění podmínek usnesení vlády, v návštěvních hodinách příslušného oddělení a po předchozí telefonické domluvě.

Na oddělení následné péče X a Z jsou návštěvy povoleny. Návštěvy jsou zde povoleny pouze u pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění a to za podmínek, uvedených níže.

Návštěva se musí podrobit POC antigennímu testu, a to s negativním výsledkem. Test nesmí být starší 48 hodin a nevztahuje se na osoby, které ve stejné lhůtě absolvovaly RT-PCR vyšetření nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (výjimka děti do dvou let nic, děti 2-15 jednorázová rouška, respirátor).

Neakceptujeme výsledky domácího antigenního testování.

Děkujeme za pochopení a za ohleduplný a odpovědný přístup.

Návštěvní dobu výrazně neomezujeme, ale doporučujeme odpolední hodiny. V průběhu dopoledne pacienti absolvují předepsaná vyšetření.

Návštěvní dobu nijak výrazně neomezujeme. Své příbuzné můžete navštívit v podstatě kdykoliv během dne, ale vždy byste měli brát zřetel na jejich zdravotní stav. Ideální dobu návštěvy můžete konzultovat s ošetřujícím lékařem nebo zdravotním personálem přímo na oddělení.

Pokud chcete vykonat návštěvu na ARO, JIP nebo infekčním oddělení, vždy se dopředu domluvte s ošetřujícím lékařem. Každou svoji návštěvu při příchodu na oddělení ohlaste personálu. Oficiální doba pro návštěvy je v pracovních dnech od 15 do 17 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 14 do 16 hodin. Na stránkách jednotlivých oddělení najdete podrobnější informace ohledně návštěvního režimu.

Jak zvládnout návštěvu v nemocnici na výbornou?

 • Na návštěvu se psychicky připravte.
 • Vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta zvolte přiměřenou dobu, délku návštěvy a počet lidí, kteří se jí zúčastní.
 • Při návštěvě berte ohled také na ostatní nemocné.
 • Respektujte chod oddělení a k personálu přistupujte s důvěrou.
 • Pacienta se snažte povzbudit a uklidnit, posilujte v něm vůli po léčbě a uzdravení.
 • Vyslechněte jeho názory a respektujte je.
 • Pokud pacientovi při loučení sdělíte termín příští návštěvy, rozhodně jej dodržte.

Co raději na návštěvu do nemocnice nenosit?

 • Květiny v květináčích ani jiné předměty a věci, které mohou být zdrojem infekce.
 • Řezané květiny při pobytu nemocného na oddělení operačních oborů.
 • Větší množství ovoce a potravin, které rychle podléhají zkáze.
 • Potraviny noste s přihlédnutím k pacientově dietě, pokud potřebujete poradit neostýchejte se s dotazem obrátit na ošetřujícího lékaře.
 • Dětem nenoste hlučné a nebezpečné hračky.
 • Na návštěvu rozhodně nepatří cigarety a alkohol.