Návštěvní dobu nijak výrazně neomezujeme. Své příbuzné můžete navštívit v podstatě kdykoliv během dne, ale vždy byste měli brát zřetel na jejich zdravotní stav. Ideální dobu návštěvy můžete konzultovat s ošetřujícím lékařem nebo zdravotním personálem přímo na oddělení.

Pokud chcete vykonat návštěvu na ARO, JIP nebo infekčním oddělení, vždy se dopředu domluvte s ošetřujícím lékařem. Každou svoji návštěvu při příchodu na oddělení ohlaste personálu. Oficiální doba pro návštěvy je v pracovních dnech od 15 do 17 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 14 do 16 hodin. Na stránkách jednotlivých oddělení najdete podrobnější informace ohledně návštěvního režimu.

Jak zvládnout návštěvu v nemocnici na výbornou?

 • Na návštěvu se psychicky připravte.
 • Vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta zvolte přiměřenou dobu, délku návštěvy a počet lidí, kteří se jí zúčastní.
 • Při návštěvě berte ohled také na ostatní nemocné.
 • Respektujte chod oddělení a k personálu přistupujte s důvěrou.
 • Pacienta se snažte povzbudit a uklidnit, posilujte v něm vůli po léčbě a uzdravení.
 • Vyslechněte jeho názory a respektujte je.
 • Pokud pacientovi při loučení sdělíte termín příští návštěvy, rozhodně jej dodržte.

Co raději na návštěvu do nemocnice nenosit?

 • Květiny v květináčích ani jiné předměty a věci, které mohou být zdrojem infekce.
 • Řezané květiny při pobytu nemocného na oddělení operačních oborů.
 • Větší množství ovoce a potravin, které rychle podléhají zkáze.
 • Potraviny noste s přihlédnutím k pacientově dietě, pokud potřebujete poradit neostýchejte se s dotazem obrátit na ošetřujícího lékaře.
 • Dětem nenoste hlučné a nebezpečné hračky.
 • Na návštěvu rozhodně nepatří cigarety a alkohol.