Oddělení patologie je nedílnou součástí laboratorního zázemí a ostatních diagnostických oddělení nemocnice.

Kontakt / umístění

tel.: kontakt s pozůstalými - 572 529 838

tel.: administrativa - 572 529 836, email: tichoni@nemuh.cz

Budova K. 

mapa...
Mapka nemocnice

Návštěvní hodiny

Po - Pá: 8.00 - 14.00 hod. - doba určená pro kontakt s pozůstalými

Podrobná charakteristika

Oddělení patologie je nedílnou součástí tzv. komplementu laboratoří a ostatních diagnostických oddělení nemocnice. Provádí morfologickou diagnostiku, tedy stanovení diagnózy spočívá v rozpoznávání změn buněk a tkání organismu. Pro tuto diagnostiku využívá oddělení patologie speciální technické vybavení na zpracování vzorků (autotechnikon, mikrotomy, barvicí linku atd.) včetně speciálních vyšetřovacích metod (imunohistochemie apod.). Dále má k tomu k dispozici kvalitní mikroskopické zázemí a zejména zkušenost lékařů, laborantek a ostatních pracovníků oddělení patologie.

Oddělení patologie vyšetřuje vzorky tkání, orgánů nebo tekutin odebraných při operacích a zákrocích prováděných odbornými lékaři jednotlivých oddělení nemocnice nebo odbornými lékaři jiných zdravotnických pracovišť za účelem stanovení diagnózy jako východiska pro další léčebný postup u pacienta. Dále provádí vyšetření u zdravých občanů se zaměřením na prevenci nádorových onemocnění (biopsie a cytologie). Provádí pitvy u zemřelých v nemocnici s cílem ověření správnosti diagnózy a léčebného postupu.

Oddělení patologie má udělenu akreditaci pro základní kmen a specializované vzdělávání v oboru patologie. Zabezpečuje požadavky klinických pracovišť UHN a také některých pracovišť privátních. Klinická laboratoř oddělení patologie je evidovaná v Registru klinických laboratoří NASKL ČLS JEP a je zapojená do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. Od 1. 9. 2023 se oddělení patologie podílí na výuce předmětu patologie a patofyziologie oboru diplomovaná všeobecná sestra na VOŠ.

Připojené soubory