Poskytuje základní sociální poradenství pacientům a jejich rodinám při řešení nepříznivé sociální situace způsobené změnou zdravotního stavu. Cílem je umožnit pacientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace o poskytování sociálních služeb a podle možnosti individuální pomoc.

Kontakt / umístění

Budova Z (přízemí), vstup z levé strany budovy.

mapa...
Mapka nemocnice

Pracovní doba

PO-PÁ 7.00 - 15.30 hod.

Podrobná charakteristika

Zdravotně sociální pracovnice se podílí na řešení sociální situace pacientů hospitalizovaných v Uherskohradišťské nemocnici. Nejčastěji jsou nápomocny pacientům Oddělení následné péče s výběrem a zprostředkováním adekvátní pobytové služby.

Zdravotně sociální pracovnice pomáhají pacientům a jejich rodinám s vyrovnáním se s důsledky zásadních změn zdravotního stavu. Poskytují konzultace ohledně možných řešení nastalé situace, jsou jim oporou v procesu smiřování s nevratnými změnami, poskytují krizovou intervenci pacientům i jejich rodinám.

Další typickou skupinou pacientů, s nimiž zdravotně sociální pracovnice navazují spolupráci jsou osoby sociálně vyloučené nebo soc. vyloučením ohrožené, osoby závislé na návykových látkách a osoby bez přístřeší. Zdravotně sociální pracovnice pomáhají kontaktovat adekvátní sociální služby, aby pacient mohl svou situaci po propuštění z nemocnice zlepšit.

Taktéž zajišťují sociální práci na Zdravotně sociálním středisku Uherskohradišťské nemocnice a jsou oprávněny k vedení programu Dobrovolnictví v nemocnici.

Doporučujeme si návštěvu u zdravotně sociálních pracovnic předem telefonicky domluvit či zaslat dotaz na uvedenou emailovou adresu.