Péče o hematologické a hematoonkologické pacienty, zajištění zpracování krve a plazmy, diagnostická laboratorní vyšetření.

Kontakt / umístění

Proklik k dárcům krve a dárcům plazmy se nachází na konci stránky.

Umístění:

Budova H.

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Hematologicko transfuzní odd. UHN se skládá, jak už název napovídá, ze dvou větších celků - hematologického a transfuzního.

Hematologickou část tvoří laboratoře (hematologická a koagulační) a klinické pracoviště (hematologická ambulance), část transfuzní potom úsek dárcovský, úsek zpracování krve a laboratoře.

Hematologická ambulance nově sídlí v budově H (šedá přístavba). Je v provozu denně, vždy zde pracuje lékař a minimálně dvě zdravotní sestry. Ročně vyšetří kolem 5 000 pacientů. Ambulance zajišťuje standardní péči o hematologické a hematoonkologické pacienty, vede registr pacientů s poruchami koagulace a zabývá se screeningem trombofilních stavů. Ambulantně se zde též podávají transfuze a aplikují krevní deriváty.

Hematologická laboratoř pracuje se dvěma analyzátory Sysmex XN-1000, stanovuje parametry krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů a parametry retikulocytů. Ročně vyhodnotí asi 100000 krevních obrazů. Rovněž provádí morfologická vyšetření kostní dřeně. V koagulační laboratoři pracujeme s automatickým koagulometrem Sysmex CS-2500. Provádíme základní koagulační vyšetření a některé testy screeningu trombofilních stavů, celkem asi 50000 analýz ročně. Laboratoře transfuzní části oddělení provádí vyšetření krevní skupiny, předtransfuzní vyšetření, screening protilátek, identifikace a titrace protilátek, případně došetření dalších erytrocytárních antigenů, a to jak u pacientů, tak preventivně u těhotných žen. Detailnější imunohematologické rozbory slouží např. k diagnostice autimunitních hemolytických anémií.

Laboratoře mají podrobně vypracovaný systém interní kontroly kvality a se 100% úspěšností se účastní kontrol zařazených do systému externího hodnocení kvality (SEKK). Všechny  laboratoře splnily podmínky auditu NASKL II.

Na transfuzním úseku oddělení probíhají dárcovské odběry krve, plazmy a krevních destiček a jejich zpracování na transfuzní přípravky. Nedílnou součástí úseku je i laboratoř, která zajišťuje povinné testování dárců.  

Oddělení nabízí celou řadu placených služeb (viz ceník placených služeb pro samoplátce).

Další informace týkající se dárcovství najdete na úvodní straně internetových stránek v sekci "péče a služby" - "Dárci krve a plazmy".