Hlavní náplní hematologické ambulance je diagnostika a ambulantní léčba pacientů s onemocněním krve jako jsou anémie, poruchy koagulace, hemofilie a hematoonkologická onemocnění. V ambulanci se provádí: odběry žilní krve (KO + diferenciál, koagulace, křivky Fe, infekční markery, chladové protilátky, Coombsův test – PAT, NAT, tumorové markery, screening trombofilních stavů vč. genetického vyšetření), odběry kapilární krve, terapeutické venepunkce, infuzní terapie, ambulantní transfuze krve (EBR, deleukotizovaná krev), aplikace krevních derivátů (Flebogamma, Fanhdi, …), sternální punkce, provedení i zhodnocení nátěrů kostní dřeně, konsiliární vyšetření hospitalizovaných pacientů, telefonické konzultace.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 817 (objednávání)

tel.: 572 529 819 (hematologická ambulance 1 - Prim. MUDr. Černá)

tel.: 572 529 818 (hematologická ambulance 2 - MUDr. Bezručová)

Budova H (nová šedá přístavba, vchod naproti hlavní brány). 

mapa...
Mapka nemocnice

Ordinační hodiny

Po - Čt: 7.00 – 12.00 hod.

Odběry krve denně od 6.45 hod.

 

Po: MUDr. Marta Černá

Út: MUDr. Simona Bezručová

St: MUDr. Simona Bezručová

Čt: MUDr. Marta Černá

Pá: konzultace dle objednání

Příjem pacientů

Do hematologické ambulance je nutné se objednat. Po příchodu do ambulance odevzdejte sestře doporučení od obvodního nebo odborného lékaře. Téměř u všech pacientů následuje nejdříve odběr vzorků krve. Po jejím laboratorním zpracování, které může trvat od 30 do 90 minut, je pacient vyšetřen lékařkou hematologické ambulance. Akutní pacienti jsou ošetřováni přednostně.

Přinést s sebou

Doporučení odesílajícího lékaře, průkaz zdravotní pojišťovny.

Podrobná charakteristika

Pokyny pro pacienty - příprava před odběrem žilní krve

Pokud jste objednáni k vyšetření krve na hematologické ambulanci, dodržujte, prosím, následující pokyny:

 • odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla. Pokud lze ráno vynechat léky, neužívejte je, ale vezměte si je s sebou. Užijete je po odběru. Pokud Vás zdravotnický personál nepoučí jinak, provádí se odběry obvykle nalačno
 • ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 litru  hořkého čaje (nesladké vody)
 • pokud jste alergický na desinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo na určitý typ náplasti, oznamte tuto skutečnost
 • pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte toto také odebírajícímu personálu, aby mohl zabránit komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). V tomto případě lze provést odběr vleže
 • po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim

Pokyny pro pacienty - příprava před odběrem vzorku moče

Pokud Vám bude vyšetřena moč chemicky a morfologicky, dodržujte, prosím, následující pokyny, aby nedošlo ke zkreslení nálezu:

 • pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se vyšetření vždy z první ranní moče
 • příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná
 • před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou
 • k vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče
 • u žen platí, že odběr by měl být proveden mimo období menstruace
 • k biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým uzávěrem, kterou Vám vydá sestra v ambulanci
 • k bakteriologickému vyšetření moče je nutné použít sterilní plastovou zkumavku s červeným uzávěrem
 • pokud nemáte zkumavku, můžete pro biochemické vyšetření moče použít čistou a suchou nádobku, ve které nebudou zbytky původního obsahu (léky, chemikálie). Objem vzorku moče má být asi 10 ml.

Jakékoliv dotazy týkající se odběrů Vám rádi zodpovíme přímo v hematologické ambulanci nebo na telefonním čísle 572 529 817.