Zabývá prevencí a léčbou nemocí ledvin a močových cest. Vyšetřování, léčbu a sledování pacientů zajišťuje v nefrologické ambulanci.

Kontakt / umístění

Budova F, 2. patro. 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Nefrologie je obor interního lékařství zabývající se prevencí a léčbou nemocí levin a močových cest. Vyšetřování, léčbu a dispenzarizaci pacientů zajišťujeme v nefrologické ambulanci. Pacientům se selháním ledvinných funkcí slouží dialyzační středisko.