Oddělení dialýzy a nefrologie se zabývá prevencí a léčbou nemocí ledvin a močových cest. Na diagnostice a léčbě spolupracuje se všemi odděleními UHN, s nemocnicemi Zlínského kraje a s nefrologickými pracovišti fakultních nemocnic – zejména FN u sv. Anny v Brně, FN v Brně Bohunicích, FN Olomouc, FN Ostrava, IKEM a VFN Praha.

Kontakt / umístění

Budova F, 2. patro. 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Nefrologie je obor interního lékařství zabývající se prevencí a léčbou nemocí levin a močových cest. Vyšetřování, léčbu a dispenzarizaci pacientů zajišťujeme v nefrologické ambulanci. Pacientům se selháním ledvinných funkcí slouží dialyzační středisko.