Nefrologická ambulance zahájila činnost v roce 1988 a koncem roku 1991 vzniklo dialyzační středisko. Velkou zásluhu na jeho vzniku má primář MUDr. Eduard Pavlík. V roce 2004 se přestěhovalo do izolačního pavilonu č. 26 a svým vybavením, úrovní práce a kvalitou personálu se řadí mezi nejlepší pracoviště svého druhu republice.