Oznamování porušení práva Unie

Uherskohradišťská nemocnice a.s., ve smyslu Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a  provádějícího zákona ČR č. 171/2023 Sb., Zákona o ochraně oznamovatelů, vytvořila následující vnitřní oznamovací systém (VOS) a jmenovala následující příslušnou osobu, tj. osobu odpovědnou za přijímání a řešení oznámení:

Oznámení ve smyslu výše uvedených právních předpisů mohou oznamovatelé podávat i anonymně. Pro podání oznámení jsou v rámci VOS tyto možnosti:

  • na e-mail: porusenipravaunie@nemuh.cz
  • telefonicky: 572 529 351
  • osobně v 5. patře budovy F areálu Uherskohradišťské nemocnice, číslo dveří 504
  • písemně na adresu Uherskohradišťská nemocnice a.s., Mgr. Jakub Crkva, J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště nebo do schránky označené „Oznámení porušení práva Unie“ umístěné ve vestibulu před jídelnou
  • oznámení je možné podat rovněž prostřednictvím příslušného útvaru ministerstva spravedlnosti

Jmenovaná příslušná osoba: Mgr. Jakub Crkva